Koncepcja łańcucha wartości w analizie potencjału przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcja łańcucha wartości w analizie potencjału przedsiębiorstwa - strona 1

Fragment notatki:

Koncepcja łańcucha wartości w analizie potencjału przedsiębiorstwa .
Koncepcja łańcucha wartości nawiązuje do koncepcji ścieżki ekonomicznej pozwalającej śledzić produkt od źródeł surowcowych poprzez wszystkie ogniwa gospodarcze aż do ostatniego użytkownika. Nawiązuje też do koncepcji analizy wartości -każdy sektor jest bowiem ogniwem w łańcuchu wartości gospodarki, zaś w sektorze każde przedsiębiorstwo jest ogniwem łańcucha złożonego z dostawców i odbiorców. Posługując się modelem łańcucha wartości można przedstawić przedsiębiorstwo jako sekwencję działań. Następujące po sobie fazy przekształcenia surowców, materiałów, technologii i usług na produkt finalny. Fazy te noszą nazwę funkcji podstawowych , które muszą być wspomagane funkcjami pomocniczymi, czyli działaniami zarządczymi i doradczymi. Zintegrowanie tych wszystkich działań i powiązanie z łańcuchami wartości dostawców i nabywców pozwala na osiąganie zysku i rozwój przedsiębiorstwa. Łańcuch umożliwia szukanie źródeł sukcesów i porażek firmy w jakości poszczególnych ogniw i ich koordynacji. W sprawnym przedsiębiorstwie suma wartości tworzonych przez poszczególne ogniwa łańcucha przewyższają sumę kosztów. Łańcuch jest narzędziem badania wewnętrznych i zewnętrznych źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa i tworzenia właściwej strategii rozwoju. Stosowany jest również do badania mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz do badania stopnia integracji pionowej. Jest narzędziem pomocnym przy podejmowaniu decyzji o fuzjach, aliansach, współpracach. Walory łańcucha wartości: -skłania do szukania przewag konkurencyjnych, -można badać zarówno zasoby jak i umiejętności przedsiębiorstwa, -kładzie nacisk na innowacyjne i efektywne wykorzystanie zasobów i umiejętności, -pozwala na odpowiedni poziom szczegółowości, -pozwala na profesjonalną analizę dostosowaną do obszaru badań i syntezę wyników.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz