Politechnika Gdańska - strona 68

Macierzowy zapis różniczki-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Matematyka w budownictwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

MACIERZOWY ZAPIS RÓŻNICZKI 1. Niech U  TopR n , f :U  R oraz niech f  D x0  dla x0  R n . Ponieważ różniczka d x0 f : R n  R jest odwzorowaniem liniowym, zatem w bazie kanonicznej e1, ..., en macierz różniczki można zapisać w postac...

Pochodna kierunkowa-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Matematyka w budownictwie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

POCHODNA KIERUNKOWA Załóżmy, że dimX 1. z z = f(x,y) f ( P0 ) f[l] → → v → l P0 l||v i P0 єl y U x Definicja Niech  X , . , Y , .  - przestrzenie unorm...

Pochodne cząstkowe-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Matematyka w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

POCHODNE CZĄSTKOWE n Niech X = K , {e1, ..., en} – baza kanoniczna K n , U  TopK n , f :U  Y ,  x0 U , 0 0 x 0  x10 , x2 , ..., xn  (czyli x - punkt należący do zbioru U otwartego w K n ). Wtedy j-tą pochodną cząstkową

Twierdzenie o istnieniu różniczki zupełnej-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Matematyka w budownictwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

TWIERDZENIE O ISTNIENIU RÓŻNICZKI ZUPEŁNEJ Twierdzenie (o istnieniu różniczki zupełnej) Niech U  TopR n , f :U  R s , x0  U f  w każdym punkcie zbioru U. x j   oraz niech j  1,..., n pochodne cząstkowe Jeśli f ...

Dynamika ruchu postępowego i po okręgu-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż.Sadowski
 • Fizyka techniczna
Pobrań: 532
Wyświetleń: 12845

5. Dynamika ruchu postępowego, ruchu punktu materialnego po okręgu i ruchu obrotowego bryły sztywnej Wybór i opracowanie zadań 5.1.1-5.1.10; 5.2.1-5.2.6 oraz 5.3.1-5.3.19 Ryszard Signerski i Małgorzata Obarowska. Zadania 5.1.11-5.1.14 oraz 5.3.20 opracował Krystyn Kozłowski. 5.1. Dynamika ruch...

Strategiczne planowanie marketingowe

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

ZARZĄDZANIE I PLANOWANIE MARKETINGOWE C , 26. 10. 2001 r. „Strategiczne planowanie marketingowe” Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa: MOKROOTOCZENIE Czynniki demograficzne Czynniki naturalne Czynniki gospodarcze Czynniki polityczno-prawne Czynniki społeczno-kulturowe Czynniki technologiczne ...

Alianse strategiczne organizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 910

Alianse strategiczne organizacji Alians strategiczny -jest to współdziałanie konkurujących ze sobą firm. Jest specyficzną formą sojuszu dwóch lub więcej firm w celu określonego celu strategicznego. Każdy z uczestników aliansu zachowuje...

Analiza SWOT - technika

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868

Analiza SWOT Analiza SWOT jest jedna z najpopularniejszych technik analizy strategicznej. Jest to badanie silnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń działania. Punktem wyjścia w analizie SWOT jest odpowiedź na trzy podstawowe pytania: Czym jest organizacja? Jaką ma wizję na przysz...

Biznes plan jako narzędzie podejmowania decyzji strategicznych

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973

Biznes plan jako narzędzie podejmowania decyzji strategicznych Ogólnym celem strategii na poziomie przedsiębiorstwa jest dostosowanie lud dopasowanie przedsiębiorstwa do jego środowiska w możliwie najkorzystniejszy sposób. Strategia mówi o tym, gdzie przedsiębiorstwo chce pełnić swe zamierzenia i z...

Cele i zakres analizy potencjału przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Cele i zakres analizy potencjału przedsiębiorstwa Analiza potencjału firmy- określa silne i słabe strony firmy w porównaniu z konkurentami z grupy strategicznej. Strategiczna analiza potencjału firmy pomaga określić jej silne i słabe strony, a dzięki temu ułatwia podejmowanie prawidłowych decyzji ...