Politechnika Gdańska - strona 298

Kierownik projektu - kluczowe zadanie i problemy

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Kierownik projektu: kluczowe zadanie i problemy. Kierownik projektu - osoba odpowiedzialna za całość zagadnień związanych z realizacją projektu. Do jego podstawowych funkcji zalicza się: opracowanie szczegółowego planu realizacji i kosztorysu organizowanie procesu realizacji projektu koordynację...

Kultura organizacyjna - pojęcie i poziomy

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

Kultura organizacyjna: pojęcie i poziomy (model E.Scheina). Kultura organizacyjna - zespół dominujących wartości i norm postępowania charakterystycznych dla danej organizacji, podbudowany założeniami co do natury rzeczywistości i przejawiający się poprzez artefakty. Kulturę zdefiniowano ze względu ...

Podział pracy i koordynacja

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

Podział pracy i koordynacja (kooperacja) w świecie organizacji. Koordynacja - działalność polegająca na łączeniu, jednoczeniu i harmonizowaniu wszystkich czynności i wysiłków przesądzająca o efektywności współdziałania ludzi i rzeczy; wyodrębniona przez Fayola jako oddzielna funkcja zarządzania, ob...

Teorie X i Y McGregora

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Teorie X i Y McGregora, praktyczne konsekwencje ich wyznawania. X - system motywacyjny lansowany i stosowany przez przywódcę wyznającego taki stereotyp pracownika opiera się na wydawaniu poleceń i egzekwowaniu pożądanych zachowań poprzez groźbę kary - należy uważać na samospełniającą się przepowied...

Zasoby organizacyjne: pojęcie, rodzaje, mechanizmy alokacji

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 602

Zasoby organizacyjne: pojęcie, rodzaje, mechanizmy alokacji Zasób organizacyjny - wszystko to, czego ludzie pożądają i czego nie wystarcza dla każdego (zasób=pożądanie+brak); wszelkiego rodzaju potencjalna zdolność do działania, uwarunkowana m.in. czynnikami materialno-technicznymi i psychospołeczn...

Kategorie taksonomii roślin i ochrony przyrody

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Katarzyna Zółkoś
 • Monitoring biologiczny
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504

__ko_. Notatka składa się z 3 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: MŚ, Kategorie taksonomii roślin i ochrony przyrody, monitoring biologiczny, bioindykacja, bioindykator, cechy dobrego bioindykatora, amplituda ekologic...

Drzewa - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Katarzyna Zółkoś
 • Monitoring biologiczny
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

__ko_. Notatka składa się z 4 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawowe gatunki drzew iglastych, liściastych, uszkodzenia drzew, fanerofity, podstawowe założenia, badania kameralne, monitoring....

Ogniwa i elektrody - notatki

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Janiak
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

Janiak. Notatka składa się z 6 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: ogniwo galwaniczne, klucz elektrolityczny, siła elektromotoryczna, elektroda o...

Koloidy - omówienie zagadnień

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Janiak
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Janiak. Notatka składa się z 6 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: właściwości koligatywne, ciśnienie, efekt ebulioskopowy, gaz doskonały, gaz rzeczywisty, s...

Berylowce - druga grupa układu

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Jerzy Andrzej Chmurzyński
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

Chmurzy_ski. Notatka składa się z 0 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: minerały, wlaściwości fizyczne, charakterystyka budowy atomów berylowców, właściwości chemiczne, połączenia z siarką,