Politechnika Gdańska - strona 299

Azotowce i tlenowce

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Jerzy Andrzej Chmurzyński
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 693

Chmurzy_ski. Notatka składa się z 0 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: minerały, właściwości chemiczne, tlenki i tlenowe kwasy azotu, nawozy azotowe, ...

Pytania z angielskiego

 • Politechnika Gdańska
 • Wójcik
 • Język angielski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

what are subtitles? 2. what comedy is difficult to translate? 3. why people can easly find mistakes. 4. Subtitling and dubbing. 5. An example of bad translation ...

Rynek instrumenty i inwestycje

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: derywaty kredytowe, kredytowe instrumenty pochodne, Credit Default Swap (CDS), Total Return Swap (TRS), N-To Default Swap....

Opracowane zadania na egzamin.

 • Politechnika Gdańska
 • Fale i optyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: drgania podłużne, drgania poprzeczne, wyprowadzanie klasycznego równania falowego, oscylator harmoniczny, energia oscylatora, drgania...

Podstawy analizy kosztów

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: koszty uzyskania przychodów, podstawowe struktury, koszty stałe i zmienne, jaki to koszt?, typowe bazy porównawcze stosowane w analizie kosztów. ...

Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

Noatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: płynność a wypłacalność, skutki utraty płynnośći, determinanty, wskaźniki środków pieniężnych, stopnie płynność aktywów bieżących. ...

Analiza produkcj i przychodów

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: mierniki naturalne i umowne produktów, produkcja wytworzona, analiza dynamiki sprzedaży produktów jednorodnych, analiza długookresowa, kryteria klasyfikacji przychodów....

Wykład 1: mechanika ogólna

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Siła, Moment siły względem punktu, Długość wektora, Para sił, Zasady redukowania układów sił....

Siły wewnętrzne - notatki z wykładu 2

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 154
Wyświetleń: 637

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Układ statycznie wyznaczalny, Układ statycznie niewyznaczalny, Siły wewnętrzne, Wyprowadzanie sił wewnętrznych, Wykresy momentów sił