Politechnika Gdańska - strona 300

Wykrywanie anionów

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 462

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Kwas ortofosforowy, Kwas tiosiarkowy, Kwas siarkowy (VI), Kwas azotowy (V), Kwas chlorkowy (V). ...

Pośrednie pomiary długości

 • Politechnika Gdańska
 • Geodezja
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Metody zdjęć sytuacyjnych, Zasady przedstawienia szkicu polowego podczas pomiarów sytuacyjnych, Błędy przy pomiarach taśmą, Niwelacja metodą punktów rozproszonych, Utrwalania punktów w terenie...

Zadania z ćwiczeń z meteorologii i klimatologii

 • Politechnika Gdańska
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Interpolacja, Równanie stanu gazu doskonałego, Równanie statyki atmosfery, Wzór barometryczny, Wzór Babineta, Stopień baryczny....

Co to jest leasing

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1939

Cechy charakterystyczne leasingu. Obowiązki i uprawnienia leasingodawcy. Obowiązki i uprawnienia leasingobiorcy. Rozwiązanie umowy leasingowej. Co to jest leasing? Leasing stanowi formę finansowania inwestycji, polegającą na uzyskaniu środków inwestycyjnych w zamian za ustalony czynsz (raty leasing...

Ewidencja gospodarcza

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1666

Układy podmiotów gospodarczych. Zadania rachunkowości. Relacje między zasadami rachunkowości, regulacją prawną krajową i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Ewidencja gospodarcza Polega ona na pomiarze i rejestracji różnych zjawisk gospodarczych. Zjawiska te mierzy się w różnych jednostkach...

23 zagadnienia z rachunkowości

 • Politechnika Gdańska
 • Rachunkowość
Pobrań: 266
Wyświetleń: 8428

Dokument ma łącznie 6 stron i definiuje pojęcia takie jak: rachunkowość, funkcje rachunkowości, funkcja informacyjna, dokumentacja opisująca przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości, księgi rachunkowe, podstawowe zasady rachunkow...

Bilans - Operacja gospodarcza

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1799

Zasady bilansowe. Funkcje bilansu. Pojęcie operacji gospodarczych i ich klasyfikacja. Rodzaje kontroli dowodów księgowych 1. BILANS. 1. Pojęcie bilansu - dwustronne zestawienie...

Charakterystyka systemu podatkowego

 • Politechnika Gdańska
 • System podatkowy
Pobrań: 238
Wyświetleń: 5019

Dokument porusza zagadnienia takie jak: wyjaśnienie pojęcia podatku, Skarb Państwa, dochody państwa, przepisy prawne, dobór podstawy opodatkowania, stawka progresywna, kontrola przebiegu płacenia podatku, tworzenie systemu podatkowego, Unia Europejska, podatek VAT, Komisja Europejska,