Politechnika Gdańska - strona 301

Decyzje podatkowe

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2156

Podstawowe akta prawne. Definicje podstawowych reguł prawnych. Decyzje podatkowe. Spis treści Str.1 Podstawowe akta prawne. Str.2-3 Definicje podstawowych reguł prawnych: - podatek, - zobowiązanie podatkowe, - postępowanie podatkowe, - organy podatkowe. Str.3-5 Decyzje podatkowe: - rodzaje dec...

Definicje - rachunkowość

 • Politechnika Gdańska
 • Rachunkowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1449

Spółki osobowe. Rachunek zysków i strat. Zasada realizacji przychodów. Amortyzacja liniowa. RACHUNKOWOŚĆ Rachunkowość – to proces identyfikacji, pomiaru, rejestracji, przetwarzania i raportowania ekonomicznych informacji dla celów podejmowania decyzji w formie sprawozdań finansowych. Rachunkowość f...

Dlaczego płacimy podatki - rachunkowość

 • Politechnika Gdańska
 • Rachunkowość
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3577

Nieaktualny stan prawny. Dlaczego płacimy podatki? podstawa prawna i rodzaje podatków, przedmiot opodatkowania, wyłączenie z obowiązku podatkowego oraz zakres przedmiotowy podatku vat, zasady rejestracji, deklaracje podatkowe, zwol-ni...

Dzielenie i łaczenie kont

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2653

Sposób funkcjonowania kont niebilansowych jest podstawą do określenia ich jako kont korygujących Funkcjonowanie konta rozrachunkowego syntetycznego. Dzielenie i łączenie kont 1. Zdolność kont do dzielenia i łączenia to warunek racjonalnego dostosowania ilości kont do potrzeb ewidencji księgowej da...

Ewidencja zakupu i zużycia materiałów

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2611

Ewidencja zakupu i zużycia materiałów (według cen zakupu(cena rzeczywista)). Ewidencja zakupu i zużycia materiałów według stałych cen ewidencyjnych. Ewidencja zakupu i zużycia materiałów. Dz.U. Materiały Rzeczowe składniki majątku trwałego zakupione w innych przedsiębiorstwach, które są przeznaczone...

Etapy ewidencjonowania kosztów

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1526

Etapy ewidencji i rozliczania kosztów. Rozliczenia międzyokresowe kosztów. Ewidencja i rozliczenie kosztów braków produkcyjnych. Etapy ewidencjonowania kosztów 2.1. Etapy ewidencji i rozliczania kosztów „Ewidencję i rozliczanie kosztów działalności eksploatacyjnej możemy podzielić na cztery etapy...

Podstawowe polecenia systemu Unix

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1680

Porusza m.in. zagadnienia takie jak: logowanie w systemie Unix, zakładanie i przeglądanie plików tekstowych, usuwanie plików przy pomocy polecenia rm, polecenie kasowania katalogów rmdir.                                                                                                                ...

Eutrofizacja - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1155

7.5.9 EUTROFIZACJA - rzeki mniej zależne od nutrientów - w jeziorach zawartość fosforu wzrasta wskutek eutrofizacji a fosfor jest czynnikiem limitującym - eutrofizacja jest naturalna i narasta w historii jeziora lecz nie jest liniowa - jez...

Selen - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Metale w środowisku
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1106

Selen ● Wzmianki już w pamiętnikach Marco Polo ● Pierwszy otrzymał go prawdopodobnie alchemik Arnold de Villanowa ● Odkrycia dla świata nauki dokonał Janos Jacub Berzelius w 1817r. ● Nazwa pochodzi od greckiego słowa  selene  – księżyc (bo zawsze występował obok telluru, łac. tellus  – ziemia).Pi...

Elementy tektoniki Ziemii

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1449

ELEMENTY TEKTONIKI Tektonika  to dział geologii zajmujacy sie budowa skorupy ziemskiej i jej deformacjami. Mianem  tektoniki  okresla sie równie_ sposób uło_enia warstw w skorupie ziemskiej. Czesc geologii zajmujaca sie  drobnymi i srednimi strukturami tektonicznymi to  geologia strukturalna. Zabur...