Politechnika Gdańska - strona 297

Struktura liniowa , omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637

Struktura liniowa ,to taka w której sprężenia funkcjonalne pokrywają się ze sprężeniami funkcyjnymi. Główne cechy: jedność kierownictwa szybkość podejmowania decyzji łatwość przekazywania dyspozycji wyraźny podział władzy, kompetencji i odpowiedzialności rozbudowana hierarchia zarządzania ten...

Zasady budowy planu - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

Zasady budowy planu p-stwa: zasada przyczynienia się do określonych celów działalności zasada prymatu planowania w osiąganiu sprawności rynkowej p-stwa zasada ciągłości i kompleksowości planowania, plan wymaga ciągłej aktualizacji i musi podlegać rewizjom bo żaden plan nie jest ostateczny. Plan...

Komunikowanie się, planowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

KOMUNIKOWANIE SIĘ I PLANOWANIE. Planowanie celów, jakie stoją przed organizacją, jest możliwe tylko wtedy, gdy zachodzi wymiana informacji. Bez dokładnych informacji kierownik nie może sformułować planów działań. W planowaniu ważne jest komunikowanie dół-góra, gdyż dzięki informacjom płynącym z do...

Cechy transportu - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

Cechy transportu: Jednoczesność produkcji i konsumpcji Wahania popytu Przedmiot transportu Przestrzenny charakter Cykliczny charakter Wysoka kapitałochłonność [w transporcie samochodowym najniższe bariery wejścia na rynek, pozo...

Cele i zadania UIC - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Cele i zadania UIC: Rozwijanie i ułatwianie międzynarodowych przewozów kolejowych Inicjowanie i popieranie współpracy międzynarodowej w transporcie kolejowym Tworzenie warunków dla interoperacyjności kolei i zbliżania do siebie zróżnicowanych systemów kolejowych Popierania konkurencji oraz autonomi...

Lotniska możemy podzielić - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 420

Lotniska możemy podzielić na: Krajowe Międzynarodowe Lotniska polskie umieszczone na wykazie portów międzynarodowych: Gdańsk - Rębiechowo Katowice - Pyrzowice Kraków - Balice Poznań - Łomża Rzeszów - Jesionka Szczecin - Goleniów Warszawa - Okęcie Wrocław - Starachowice Zielona Góra - Ba...

Redukcja różnorodności - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Metoda ABC
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

Redukcja różnorodności Analiza Pareto może być przeprowadzona według dochodów lub udziału we wpływach ze sprzedaży. Po zastosowaniu analizy ABC można wyciągnąć wiele wniosków, np. wszystkie pozycje C można ominąć przy klasyfikacji według wielkości udziałów we wpływach. Wniosek taki jednak niekoniec...

Cechy doskonałych menedżerów

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 420

Cechy doskonałych menedżerów. cechy przywódcze - elastyczność, otwartość wobec otoczenia, ambicja, orientacja na osiąganie dobrych efektów, asertywność, zdolność do współpracy, zdecydowanie, spolegliwość, chęć wywierania wpływu na innych, ener...

Cykl życia organizacji - faza przedsiębiorczości

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1561

Cykl życia organizacji. cykl życia organizacji (Gościński): faza przedsiębiorczości - zorientowana na rynek, cechuje ją elastyczność działania, innowacyjność i kreatywność uczestników faza zespołowości - stopniowa reorientacja organizacji do wewnątrz, doskonalenie pracy w zespole, wysokie

Kanon myślenia systemowego

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1638

Kanon „myślenia systemowego”. Jest to spojrzenie całościowe; wywodzi się od Kartezjusza - paradygmat kartezjański. Podejście systemowe zrodziło się na początku lat '50 - Bertalanff...