Politechnika Gdańska - strona 295

Służby controllingu, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Służby controllingu: biorą bezpośredni udział w sporządzaniu planów operatywnych przedsiębiorstwa; przekładają plany na budżety kosztowo- wynikowe dla ośrodków odpowiedzialności ekonomicznej w przedsiębiorstwie; kontrolują operatywnie ( na bieżąco) wykonywanie zadań planu, na bieżąco je korygują i ...

Spółki akcyjne, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Spółki akcyjnej S.A. - cechy: do utworzenia jest niezbędny kapitał =100 000 zł; w momencie jej zakładania nie musi on być zebrany w całości, wystarczy termin w którym zostanie zebrany; publiczna subskrypcja akcji + ochrona interesów ucze...

Typowa struktura biznes planu, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Typowa struktura biznes planu: 5% krótka prezentacja przedsiębiorstwa 15% analiza otoczenia przedsiębiorstwa 15% analiza organizacyjna i finansowa przedsiębiorstwa 30% zamierzenia strategiczne 30% plan działania 5% konkluzje końcowe Przedsiębiorstwo musi stosować marketing. Marketing to dział...

Zarządzanie strategiczne , omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

W zarządzaniu strategicznym wyróżnia się trzy fazy: 1. Faza formułowania strategii przedsiębiorstwa - zwraca się tu uwagę na: pozycję przedsiębiorstwa, misję, cele, oczekiwania, możliwości i ograniczenia otoczenia zewnętrznego, stan wewnętrzny przedsiębiorstwa, opracowanie wariantowe strategii (cho...

Wdrażanie wymaga 4 działań, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Wdrażanie wymaga 4 działań: 1. Dekompozycja celów strategicznych na konkretne zadania ilościowe i finansowe ujęte w strategiach cząstkowych; 2. Dopasowanie poziomu i struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa do wymagań strategii; 3. Działania zmierzające do dostosowania strategii do średniego pozio...

Właściwości kształtowania funkcji w przedsiębiorstwie - omówienie....

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

Właściwości kształtowania funkcji w przedsiębiorstwie: 1. Jest pewna umowność ich wyodrębnienia (kryteria i podziały); 2. Występuje wyraźne uzależnienie funkcji od przedmiotu działania przedsiębiorstwa; 3. Występuje pewna zmienność funkcji, zależna od czynników takich jak: poziom rozwoju przedsiębi...

Negocjacje - dysuksje, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Dyskutuj na temat wzajemnego postrzegania. Jedy­nym sposobem poradzenia sobie z różnicami w postrzeganiu jest ujawnienie ich i dyskusja z drugą stroną. Tak długo, jak dyskutujesz w przyjazny, uczciwy sposób bez wzajemnego zrzucania winy za różnice w postrzeganiu, może to pozwolić na zrozumienie cie...

Jaka zasada leży u podstaw twoich działań, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 364

Jaka zasada leży u podstaw twoich działań?" Turnbull: Nie jestem pewien, dlaczego obciążyła nas pani czynszem w wysokości 300 dolarów. Jakie były przyczyny tak wysokiego czynszu? Analiza. Negocjator opierający się na zasadach nigdy ani nie...

Mówienie a cel, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Mów, aby osiągnąć jakiś cel. Czasami problem nie polega na braku, lecz na nadmiarze komunikowania się. Gdy złość i błędy w postrzeganiu sięgają zenitu, najlepiej po­zostawić niektóre myśli nie wypowiedziane. Innym razem pełne odkrycie tego, jak daleko skłonny jesteś pójść, może utrudnić, a nie ułat...

Niepełne odkrycie się , omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Niepełne odkrycie się nie jest oszustwem. Celowe oszukiwanie co do faktów lub intencji to co innego niż niepełne odkrycie czyichś myśli. Negocjowanie w dobrej wierze nie wymaga pełnego odkrycia. Najlepszą chyba odpowiedzią na pytanie typu: „Jaką maksymalną sumę skłonny byłbyś zapłacić, gdybyś musia...