Politechnika Gdańska - strona 296

Oddzielanie ludzi od problemu, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Oddziel ludzi od problemu. Nie atakuj osób za stosowanie taktyki, którą uważasz za niesłuszną. Jeżeli przyjmą postawę defensywną, trudniej będzie im zrezygnować z takiej taktyki. Ponadto mogą w dalszym ciągu być zdenerwowani, co może utrudnić dyskusję wokół innych kwestii. Podważaj taktykę, a nie i...

Poszukuj wspólnych korzyści, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Poszukuj wspólnych korzyści Trzecia zasadnicza przeszkoda w kreatywnym rozwiązywa­niu problemu to założenie istnienia „ciastka" niezmiennej wielkości. Mniej dla ciebie to więcej dla mnie. Bardzo rzadko założenie to jest prawdziwe. Po pierwsze, obie strony mogą znaleźć się w jeszcze gorszej syt...

Ułatw im podjęcie decyzji - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Ułatw im podjęcie decyzji Ponieważ twój sukces w negocjacjach zależy od podjęcia przez drugą stronę oczekiwanej przez ciebie decyzji, powi­nieneś zrobić wszystko, co możliwe, aby im ją ułatwić. Zamiast tworzyć drugiej stronie trudną sytuację, doprowadź do tego, aby stanęli przed wyborem tak mało bo...

Doskonalenie organizacji i zarządzanie zmiany - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Doskonalenie organizacji i zarządzanie zmiany 1.Obszary zmian: strategii dywestycja 2. zmiany w strukturze organizacyjnej 3.zmiany w zarządzaniu personelem 4.zmiany w innowacjach i technologiach 5.opory wobec zmian: psychologiczne społeczne (nie rozumienie zmian) strukturalne (duża biurok...

Metoda kolejnych przybliżeń - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1295

Metoda kolejnych przybliżeń. Metody matematyczne. Planowanie w p-stwie Budowa biznes planu Struktura procesu planowania Cele przedsiębiorstwa 1.Cele strategiczne 2.Cele taktyczne 3-5 lat 3.Cele bieżące (operacyjne) Planowanie strategiczne Planowanie taktyczne Planowanie operacyjne Plany jed...

Otoczenie wewnętrzne - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Otoczenie wewnętrzne Zarząd - powinien nadzorować zarządzanie firmą tak by zapewnić, zgodność interesów firmy z interesami akcjonariuszy. Pracownicy Kultura - zestaw wartości które pomagają członkom organizacji rozumieć zaczym organizacja się opowiada, jak pracuje, i co uważa za ważne. Jest to po...

Plan taktyczny - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

Plan taktyczny, konkretyzuje cele i zadania ujęte w planach strategicznych, jest zbiorem decyzji, które: określają cele pośrednie względem celów sformułowanych w planie strategicznym ustalają konkretne zadania przydzielając konkretne zasoby do ich realizacji oraz ustalają reguły efektywnego ich wy...

Podstawowe role kierownicze - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

Podstawowe role kierownicze wg MINTZBERGA KATEGORIA ROLA PRZYKŁAD 1.Interpersonalna Reprezentanta otwarcie nowego zakładu (charakter symboliczny) Przywódca zachęcanie pracowników do zwiększenia wydajności Łącznik koordynacja dwóch grup 2.Informacyjna Obserwator śledzi sprawozdania branżowe, zbier...

Podstawy organizacji i ząrzadzania , omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1407

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 1.Zarządzanie strategiczne i planowanie w organizacji cele organizacji struktura budowania strategii przedsiębiorstwa planowanie strategiczne; etapy 2.Analiza strategiczna analiza otoczenia analiza firmy 3.Proces motywowania w przedsiębiorstwie role kierow...

Procedura planowania strategi , omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

Procedura planowania strategii i budowa strategii. Etapy 1.Formułowanie celów strategicznych w przedsiębiorstwie Analiza strategiczna 3.Analiza otoczenia Analiza przedsiębiorstwa Analiza (ocena możliwości własnych oraz szans i zagrożeń które płyną z otoczenia) Opracowanie scenariuszy rozwoju ...