Politechnika Gdańska - strona 231

Logistyka - marketing, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

Marketing-mix to zbiór narzędzi marketingowych, które przedsiębiorstwo stosuje w celu realizacji zamierzonych celów marketingowych na docelowym rynku działania. Można wyróżnić bardzo wiele narzędzi marketingu-mix, np. 4P Produkt, Cena, Dystrybucja, Promocja. Metoda - świadomie stosowany, uporządko...

Logistyka - obrót towarowy, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 973

Obrót towarowy - (Blaik) obrót towarowy jest pojęciem szerszym niż handel, gdyż w przeciwieństwie do handlu występuje już wtedy, gdy jednostki gospodarcze wymieniają swoje produkty bezpośrednio między sobą (wymiana naturalna). Pojęcie obrotu towarowego obejmuje następujące formy wymiany towarowej: ...

Logistyka - obsługa klienta, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

Obsługa klienta - zintegrowane zarządzanie działaniami logistycznymi w celu osiągnięcia niezbędnego poziomu zadowolenia klienta przy możliwie najniższych kosztach globalnych. Jest to swoista suma netto wszystkich działań netto. Logistyczna obsługa klienta może także oznaczać dostępność towarów w sk...

Logistyka - planowanie, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Planowanie - organizowanie rozwoju gospodarczego na podstawie spójnej i możliwie optymalnej struktury celów i odpowiadających im środków działania. Stosując techniki prognozowania (→prognoza gospodarcza) i programowanie w dążeniu do osiągnięcia pożądanych wyników ekonomicznych, odnosi się ono zarów...

Logistyka - pojęcia marketingu, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

POJĘCIA MARKETINGU MARKETING- jest złożonym procesem wewnątrz społeczeństwa w ramach którego przewiduje się strukturę popytu , zwiększa się popyt oraz nabywców poprzez wyprodukowanie odpowiednich produktów , popieranie sprzedaży , wymianę i fizyczny przepływ towarów . ( def. Ekspertów z UNI Ohio -...

Logistyka - proces zarządzania, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Proces zarządzania - zintegrowany zespół czynności. Produkt - jako element marketingu jest agregatem pewnych właściwości. Podstawowym elementem tych właściwości są funkcje podstawowe produktu. Funkcje te są odzwierciedleniem relacji zachodzących między produktem a celem, któremu on służy i który u...

Logistyka - przedsiębiorstwo, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

PRZEDSIĘBIORSTWO - System zachowań w którym elementy są powiązane prze procesy transformacji RACJONALIZACJA CAŁKOWITYCH KOS Z TÓW LOGISTY - Analiza i kształtowanie obejmujące wszystkie koszty powstające w procesie fizycznego obiegu towarów, traktowane jako całość charakteryzująca się określoną, el...

Logistyka - przepływy realne, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Przepływy realne - logistyka w sensie przedmiotowo-strukturalnym obejmuje zintegrowaną strukturę przepływów towarów oraz sprzężonych z nimi przepływów informacji. Sferę przepływów towarów (przepływy realne) wypełniają czynności związane z towarami, czyli transport, magazynowanie, kompletowanie, pak...

Rynek przedsiębiorstw, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840

Rynek przedsiębiorstw - składa się ze wszystkich jednostek gospodarczych i organizacji, które nabywają dobra i usługi by wykorzystać je do produkcji innych produktów lub usług. Rynek ten obejmuje różne działy gospodarki: leśnictwo, budownictwo, bankowość itd. Rynek przedsiębiorstwa - zbiór aktualn...

Logistyka - segmentacja rynku , omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Segmentacja rynku w ujęciu logistycznym - (Blaik s.169) ma dla logistyki 2 różne, lecz ściśle powiązane znaczenia. W pierwszym znaczeniu chodzi o logistyczną segmentację rynku w znaczeniu identyfikacji grup klientów o podobnych upodobani...