Politechnika Gdańska - strona 232

Logistyka - sterowanie, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Sterowanie - wszelkie celowe oddziaływanie jednego systemu na inny w celu otrzymania takich zmian przebiegu procesu zachodzącego w przedmiocie sterowania lub stanu sterowanego systemu w danej chwili, które uważa się za pożądane. Jest to więc proces decyzyjny oparty na informacji początkowej oraz na...

Logistyka - strategia marketingowa, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

STRATEGIA MARKETINGOWA obejmuje wybór docelowego rynku oraz interesantów marketingu mix (4P.), którymi są produkt, promocja, polityka cenowa i dystrybucja. W marketingu strategicznym przyjmuje się, że zasadniczym otoczeniem jest rynek, na którym firma dzięki podejściu strategicznemu może skuteczn...

Logistyka - strategiczne decyzje, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

STRATEGICZNE DECYZJE - Obejmują kształtowanie zintegrowanych struktur log. w przeds. oraz określenie odpowiedniej strategii log.- market. STRATEGICZNE DECYZJE (w sferze log. ma r ket.) - Mogą dotyczyć dwóch istotnych obszarów działania tj. długofalowego kreowania i kształtowania zintegrowania stru...

Potencjał efektów - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

STRUKTURA LOGISTYCZNEGO POTE N CJAŁU EFEKTÓW (potencjał [pierwszego rodzaju) - Logistycznie zorientowane rzeczywiste zasoby wiedzy , kompetencji i innowacji w przeds., tworzące bezpośrednią bazę dla operacyjnych procesów i podstaw tworzenia wartości; (poten cjal drugiego rodzaju) - zorientowanie na...

Synergetyczny efekt kosztów, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Synergetyczny efekt kosztów - różnica pomiędzy poziomem kosztów ukształtowanych w wyniku suboptymalizacji, poziomem kosztów osiąganym drogą analizy i kształtowania w ujęciu systemowym. System - zbiór co najmniej dwóch elementów (układów) lub uporządkowana wewnętrznie, funkcjonalna całość, której e...

Logistyka - towar, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Towar - produkt pracy ludzkiej przeznaczony na sprzedaż, mający wartość użytkową i wymienną. Usługa logistyczna - (Gołębska) to transportowanie i magazynowanie produktu logistycznego o wielkości, postaci, ilości i jakości zgodnej z oczekiwaniami klienta. Warunkiem koniecznym świadczenia usług logi...

Logistyka - TQC, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 805

TQC - stanowi rozszerzenie sterowania i kontroli procesów tworzenia jakości na wszystkie czynności związane z produktem. Oznacza to, że jakość jest nie tylko rezultatem procesu produkcji lecz jest określana przez wszystkie procesy zintegrowane w przedsiębiorstwie w ramach i na rzecz tworzenia i dos...

Trójwymiarowy efekt strategiczny, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 749

Trójwymiarowy efekt strategic z ny - skupia on: 1. wartości i korzyści osiągane przez nabywcę, 2. efektywny i sprawny proces tworzenia i transformacji wartości, 3. korzyści przedsiębiorstwa z tytułu przewagi konkurencyjnej na rynku. Stanowi orientację, przy pomocy której można formułować i realizow...

Logistyka - wydajność, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Wydajność (efficiency) - produktywność ludzi, maszyn, energii, surowców i kapitału; efektywność ich wykorzystania. Wymiana - jest aktem otrzymania pożądanego produktu od innej osoby przez zaoferowanie czegoś w zamian. Aby mogła zaistnieć wymiana musi być spełnionych pięć warunków: 1) muszą być prz...

Zarządzanie logistyczne, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504

Zarządzanie logistyczne - (Blaik) logiczny ciąg działań składających się na proces kreowania całościowej koncepcji przedsięwzięć logistycznych w przedsiębiorstwie i w układzie jego partnerów rynkowych oraz proces realizacji (w szerokim znaczeniu) tej koncepcji w odpowiednio ukształtowanych formach ...