Politechnika Gdańska - strona 230

Logistyka orientacyjna, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

LOGISTYCZNA ORIENTACJA W ZARZ Ą DZANIU OPERACYJNYM - Sterowanie potencjałem tworzenia wartości, przy uwzgl. zasad logistycznego myślenia i działania. Zastosowanie i skoordynowanie podst. determinant zasobów systemu tworzenia wartości, które umożliwiają osiągnięcie pożądanych korzyści ekonomicznych....

Koncepcja zintegrowanych przepływów, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

Logistyka jako koncepcja zint e growanych przepływów towarów i informacji - W sensie przedmiotowo-funkcjonalnym obejmuje ona zintegrowaną strukturę przepływów towarów oraz sprzężonych z nimi przepływów informacji. W ramach wspomnianej struktury i układów przepływów realizowane są w sposób celowy ró...

Logistyka koncepcją, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Logistyka koncepcją zarządzania - jej istoty nie stanowią poszczególne czynności logistyczne, lecz zorientowane na zarządzanie, zintegrowane kształtowanie wszystkich procesów logistycznych. Planowanie, sterowanie oraz organizacja i kontrola procesów logistycznych nabywają dużego znaczenia, gdyż bez...

Logistyka marketingowa, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1001

logistyka marketingowa - wyraz sprzężenia i integracji dwóch koncepcji zarządzania, tj. logistyki jako przekrojowo (w sensie „wiążącym”) zorientowanej na przepływy koncepcji zarządzania, i marketingu jako rynkowo zorientowanej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem (

Logistyka mix, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2107

LOGISTYKA MIX - Działania synchronizujące i harmonizujące ze sobą poszczególne czynności log. Logistyka Mix - proces działań synchronizujących i harmonizujących ze sobą poszczególne czynności logistyczne. Zintegrowany system podstawowych funkcji i procesów logistycznych na poziomie operacyjnym: ob...

Logistyka w produkcji, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

Logistyka w produkcji - dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem optymalnych strumieni materiałów i informacji zabezpieczających procesy w skali przedsiębiorstwa oraz branży, a nawet w skali kraju, koordynująca działalność produkcyjną, obejmującą operacje przemieszczenia (transportu) i magazyn...

Logistyka w ujęciu funkcjonalno-strategicznym

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

LOGISTYKA (w ujęciu funkcjonalo-strateg) - Koncepcja zarządzania procesami i potencjałem dla skoordynowanej realizacji przepływów towarowych w skali przeds. i całego ukł. log. oraz przyporządkowanych im przepływom informacyjnym; (w strukturalnym ujęciu organizacji przeds) (zintegrowana funkcja logi...

Logistyka - definicja

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910

Logistyka - (B.) Zintegrowany system kierowania, organizowania i kontrolowania procesów fizycznego obiegu towarów (surowców, materiałów, pro-duktów) i ich informacyjnych uwarunkowań w aspekcie optymalizacji realizowanych celów. (J. Weber) - To koncepcja zarządzania procesami i potencjałem dla skoor...

Logistyka - Łańcuch dostaw, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

Łańcuch dostaw - rozwinięty na podstawie wyników przeprowadzonych badań przyszły model logistyki (dla lat po 2000 r.) mieści w sobie m.in. wykraczający poza przedsiębiorstwo łańcuch dostaw jako podstawowy obiekt zainteresowań w modelu oraz koncepcję międzyinstytucjonalnego rozwiązywania problemów j...

Łańcuch logistyczny, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Łańcuch logistyczny - zintegrowany system rozciągający się na poszczególne ogniwa układu rynkowego: dostawcy, zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, nabywcy. Misja logistyczna - koncepcja bazująca na identyfikacji grup nabywców i części rynku, które będą obsługiwane przez serwis logistyczny o jedno...