Politechnika Gdańska - strona 225

Odmanganianie - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1001

Odmanganianie. Mangan najczęściej występuje jako Mn(HCO3)2, rzadziej jako MnSO4 i w postaci związków  organicznych. Podobnie jak żelazo pogarsza smak wody, a większa jego ilość jest szkodliwa dla zdrowia.  Przy praniu powoduje brunatne zacieki i pl...

Technologia wody i ścieków - Odpowiedzi, egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1078

Jak flokulanty wpływają na proces koagulacji wody? Flokulant usprawnia proces koagulacji, umożliwia rozszerzenie optymalnego dla procesu  koagulacji przedziału wartości pH. W rezultacie przyczynia się do zmniejszenia zużycia  koagulatów oraz sk...

Technologia wody i ścieków - pytania na egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1204

Koagulacja kontaktowa W koagulacji kontaktowej usuwana jest tylko część osadu. Pozostały osad tworzy warstwę  zawieszoną, wykazującą właściwości katalityczne i sorpcyjne. Jego obecność w procesie  tworzenia nowych kłaczków przyspiesza proces ko...

Technologia wody i ścieków - zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1512

Uzdatnianie wody  – stosowanie różnych zabiegów i procesów mających na celu poprawę stanu fiz-chem i  bakteriologicznego.  Usuwa się: zanieczyszczenia koloidalne powodujące barwę i mętność, substancje organiczne  pochodzenia naturalnego i antropogenicznego, substancje powodujące smak i zapach wody,...

Ozonowanie wody - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

Ozonowanie wody. Ozonowanie jest procesem obecnie powszechnie stosowanym w technologi  uzdatniania  wody dopicia. Wynika to z wysokiego potencjału utleniająco-redukcyjnego ozonu oraz jego  zdolności do utleniania bezpośredniego lub pośredniego ...

Podział wód naturalnych - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1225

Podział wód naturalnych-charakterystyczne cechy .     Wody naturalne to wody biorące udział w kołowym obiegu wody w przyrodzie:  wody opadowe;   Wody opadowe zawierają w swym składzie gazy głównie CO2 i O2. Wody te mają  nieco obniżone pH (ko...

Pojęcie sedymentacji swobodnej i skrępowanej - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1218

Pojęcie sedymentacji swobodnej i skrępowanej .    Ze względu na warunki hydrauliczne /wodne/ sedymentację /opadanie/ można  wyróżnić jako:opadanie swobodne – każda cząstka opada oddzielnie nie oddziałując  na cząstki sąsiednie i nie zmieniają...

Polielektrolity - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2086

Polielektrolity – stosowalność, podział, mechanizm działania .  Polielektrolity należą do substancji wspomagających koagulację. Niekiedy, polielektrolity  liniowe, mogą być stosowane samodzielnie i wtedy spełniają rolę koagulanta a nie środka  ...

Potencjał elektrolityczny - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1631

Potencjał elektrolityczny W cząstce koloidalnej pomiędzy fazą stała i ciekła występuje potencjał termodynamiczny określany  jako potencjał Nernsta. Część tego potencjału, odpowiadająca spadkowi potencjału w warstwie  dyfuzyjnej ...

Proces koagulacji - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2079

Koagulacja  Sposoby wywoływania procesu koagulacji .  *dodanie koloidu, o znaku przeciwnym do znaku koloidów obecnych w oczyszczanej  wodzie*dodanie elektrolitu, który zmniejszy potencjał elektrokinetyczny i ułatwi  aglomerację koloidów obecnyc...