Politechnika Gdańska - strona 224

note /search

Praca absolutna i techniczna - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy techniki cieplnej
Pobrań: 497
Wyświetleń: 5943

Praca absolutna - bezwzględnaPraca absolutna - bezwzględna, bo względem próżni, p=0 + gdy wykonana jest przez układ i do otoczenia - gdy wykonana jest przez otoczenie i do układu Gdy po przeciwnej stronie tłoka ciśnienie = p ot, to układ wykona pracę użyteczną (mniejszą)...

Przemiany - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy techniki cieplnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2002

PRZEMIANY Przemiana izochoryczna: V = const. v = V/m = const. v1 = v2 - równanie przemiany przy chłodzeniu zbiornika odwrotnie lt  0 z  równania stanu wynika zależno...

Równania stanu - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy techniki cieplnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1778

Gaz doskonały: 1. Spełnia prawa gazowe – Clapeyrona, Avogadro, Daltona. 2. Ma stałe ciepło właściwe- zależne od rodzaju przemiany, niezależne od T i P. Warunki: 1. Objętość właści...

Układ otwarty - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy techniki cieplnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1022

Układ otwarty  (przepływowy- przez granicę tego układu przechodzi zarówno  energia jak i subst mukł- niekoniecznie const.). Rozróżniamy np. grzejnik.  Rozpatrujemy układ w elementarnym czasie dł. Energia doprowadzona  (wyprowadzona) z czynni...

Układ zamknięty - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy techniki cieplnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1442

I zasada Termodynamiki  jest jednoznaczna z rozszerzoną o ciepło zasadą zachowania ilości energi ,  która mówi , że w odosobnionym układzie,tj ukł. Ciał,który jest otoczony osłoną  adiabatyczną,całkowita energia w nim zawarta jest wielkością niezmienną.Energia nie może ulec  zniszczeniu ani z nicze...

Rodzaje używanych środków dezynfekcyjnych - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1022

 Rodzaje używanych środków dezynfekcyjnych - wady i zalety, który ma najlepsze właściwości  utleniające.  Chlor Zalety: • Powoduje niszczenie pasożytów bakterii chorobotwórczych i wirusów znajdujących się w wodzie • Chlorowanie wstępne wspomaga utlenianie wody przy odżelazieniu i odmanganianiu i ni...

Charakterystyka jakości wód podziemnych - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

Charakterystyka jakości wód podziemnych. Największe zagrożenie dla jakości wód podziemnych stanowią niektóre związki azotu  (azotany, azotyny, nitrozaminy), toksyczne i rakotwórcze trudno rozkładalne związki organiczne  oraz zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Wymienione zanieczyszczenia SA nie tylk...

Dezynfekcja wody promieniowaniem UV - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

Dezynfekcja wody promieniowaniem UV. Promieniowanie UV wykazuje efekt bakteriobójczy, przy krótkich długościach fal rzędu 250- 280*10-9 m. Natężenie promieniowania konieczne do uzyskania wymaganych efektów procesu  dezynfekcji zależy od rodzaj...