Politechnika Gdańska - strona 226

Proces usuwania Fe i Mn z wody - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1106

Proces usuwania Fe i Mn z wody – reakcje, czynniki warunkujące, metody . W  wodach   podziemnych   i   infiltracyjnych   żelazo   i   mangan   w   dominującej   ilości   występują   w  postaci jonów dwuwartościowych, których połączenia są rozpuszczalne w wodzie.Usuwanie żelaza  z   wody.Istota   od...

Procesy kształtujące skład wód podziemnych - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1316

Procesy kształtujące skład wód podziemnych.   Wody   podziemne   charakteryzują   się   raczej   stałym   składem   chemicznym.   Ten   skład   kształtują  procesy hydrogeochemiczne; pewien wpływ mają także procesy fizyczne i biologiczne /głównie  biochemiczne/. Do procesów tych należą: *utlenianie...

Pytania na wejściówjkę - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

na czym polega koagulacja Koagulacja jest procesem fizykochemicznym polegającym na zmniejszeniu stopnia dyspersji układu koloidalnego przez łączenie się pojedynczych cząstek substancj...

Technologia wody i ścieków - pytania z egzaminu 2

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

1. Co to są zanieczyszczenia koloidalne? W jakich wodach występują najczęściej? Jak je  usunąć? 2. Znaczenie filtrów z węglem aktywnym w układach technologicznych urządzeń stosowanych  w uzdatnianiu wód podziemnych. 3. Sposoby dechloracji w...

Technologia wody i ścieków - pytania z egzaminu 3

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 42
Wyświetleń: 315

1. Schemat ozonowania. 2. Jaką rolę pełnią kationy słabokwasowe i aniony słabozasadowe. 3. Podać schemat uzdatniania wody pitnej zawierającej dużo Fe, Mn i związków humusowych. 4. Róż...

Technologia wody i ścieków - pytania z egzaminu 4

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 49
Wyświetleń: 476

1.objasnij budowe i zasade dzialania osadnikow.podaj sposob ich wykorzystania 2.wymien charakterystyczne domieszki i zanieczyszczenia wod  pozdziemnych/powierzchniowych 3.zapropnuj i uzasadnij schemat uzdatniania wody ze sztucznych zbiorn...

Technologia wody i ścieków - pytania z egzaminu grupa A

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

GRUPA  A 1.Podaj charakterystykę jakości wód podziemnych. 2.Jak flokulanty wpływają na proces koagulacji wody i ich znaczenie. 3.W jakich urządzeniach może być realizowany proces  koagulacji objętościowej? 4.Dezynfekcja wody promieniowaniem UV....

Technologia wody i ścieków - pytania z egzaminu

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 35
Wyświetleń: 427

GRUPA  B 1. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych oraz objaśnić ich pochodzenie. 2. Objaśnij budowę cząstki koloidalnej oraz rolę potencjału elektrokinetycznego w procesie   koagulacji.  3. W jakich urządzeniach może być realizowany proces  koa...

Technologia wody i ścieków - pytania z egzaminu

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

GRUPA C  1) Jaką rolę odgrywa równowaga węglanowa w uzdatnianiu wody? 2) Wymień czynniki ograniczające przebieg procesu koagulacji. Objaśnij ich znaczenie.  3) W jakich urządzeniach m...

Chlorowanie do punktu przełamania - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2016

 Reagenty chlorujące stosowane w dezynfekcji wody. Reagenty chlorujące: -chlor gazowy – najczęściej stosowany do chlorowania wody – dodawany jest do dezynfekcji wody  w   postaci   wody   chlorowej..   Dodawanie   wody   chlorowej   jest   met...