Politechnika Gdańska - strona 180

Metoda „predyktor-korektor”

 • Politechnika Gdańska
 • Informatyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2212

Metoda „predyktor-korektor”       Predykcja( schemat jawny):                                            Korekta wyniku metodą iteracji prostej:                                                           , gdzie k   jest indeksem iteracji,                                  Metodę p-k używa się, dla ró...

Metoda eliminacji Gaussa

 • Politechnika Gdańska
 • Informatyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1239

Metoda eliminacji Gaussa    Idea metody: zastosowanie takiego sposobu eliminacji niewiadomych, który doprowadzi do  układu z macierzą trójkątną górną.  [A]{X}={B}  1 . rozpisać układ i indeksem eliminacji (1)  2. założenia: macierz jest nieosobliwa,              3. mnożenie pierwszego równania prze...

Metoda podstawienia wstecz

 • Politechnika Gdańska
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 917

    Metoda podstawienia wstecz      [U]{X}={B}    [U] –macierz trójkątna górna                                                                                                          założenie:                       Wyznaczenie niewiado...

Metoda siecznych - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Informatyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

 Metoda siecznych      Założenia: w przedziale  istnieje tylko jeden pierwiastek, pochodna f’’(x) nie zmienia  znaku.   Obliczanie c:                                                                         , przekształcenie: +a-a  I ostatecznie:                                Algorytm rozw.:    * o...

Miejsca zerowe funkcji

 • Politechnika Gdańska
 • Informatyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

SPRAWOZDANIE Temat nr 15 Zadanie 1. Znajdź miejsca zerowe funkcji:  a) Wykres funkcji:  b) Dyskusja wyboru przybliżenia początkowego dla danej metody, oraz dokładności  rozwiązania: Metoda bisekcji: Przyjęto przedział  a=-10 b=10, jako pierwsze przybliżenie  oraz dokładność eps=0,0001. Z twierdzeni...

Równanie Bernulliego dla cieczy lepkiej

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1218

 Równanie Bernulliego dla cieczy lepkiej. Dla strugi        ∑ + + + = + + . 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 str h g v p z g v p z γ γ dla strumienia          ∑ + + + = + + . 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 str h g v p z g v p z α γ α γ z1,z2 –wzniesienie linii prądu ...

Egzamin-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Zbigniew Dresler
 • Analiza finansowa
Pobrań: 1414
Wyświetleń: 2408

Grupa A Lp. Wyszczególnienie 2006 r. 2007 r. 1. 2. Przychody ze sprzedaży netto Koszty uzyskania przychodów, w tym Ko szty stałe, w tym: Amortyzacja koszty zmienne 25 460 22 368 12 644 1 244 9 724 33 076 27 854 12 836 1 404 15 018 3. Zysk operacyjny (poz.1- poz. 2) 3 092 5 222 4...

Elastyczność popytu i podaży-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • mgr inż. Piotr Betlej
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 861

Elastyczność popytu i podaży Rynkowe prawo popytu i podaży wskazuje kierunki popytu i podaży na zmiany ceny. Równocześnie na zmiany popytu i podaży danego produktu wywierają wpływ inne czynniki, takie jak np. dochody czy ceny innych produktów. Analizując reakcje popytu i podaży na zmiany któregoś z...

Elastyczność podaży-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • mgr inż. Piotr Betlej
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1148

ELASTYCZNOŚĆ PODAŻY Elastyczność podaży mierzy się stosunkiem procentowej zmiany wielkości podaży DQ s /Q s do procentowej zmiany ceny DP/P. Elastyczność cenową podaży wyrażamy wzorem   gdzie:  - współczynnik elastyczności cenowej podaży  - zmiana podaży wywołana zmianą ceny  - dotychczasowa wi...

Analiza Elementarna-pytania kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza Elementarna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1204

Pytania z kół wykładowych:I 1. Składniki próbki analitycznej (sladowe itp.) 2. typy składników próbki. 3. Próbka ogólna itd. 4. Wykres miareczkowania strąceniowego w zalezności od Kso i C analitu.. 5. Wskaźniki w miareczkowaniu alkacymetryc...