Politechnika Gdańska - strona 145

Równanie adwekcji-dyfuzji ze źródłami

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

Równanie adwekcji-dyfuzji ze źródłami  Przedstawiając wyrażające prawo Ficka reakcję pomijając słabą zależność współczynnika dyfuzji  od temperatury i stężenia roztworu. Otrzymujemy po przekształceniu . Jest one popularnie nazywane  równaniem ...

Równanie ruchu cząstki zawieszonej w płynie

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1106

Równanie ruchu cząstki zawieszonej w płynie    Podstawową relację opisującą ruch cząstki w płynie otrzymujemy z II Prawa Newtona:             „Zmiana pędu ciała w czasie jest równa sumie sił działających na to ciało”.    Cząstkę traktujemy jako ciało o objętości  VC , przekroju poprzecznym  FC ,  g...

Równanie zachowania masy dla dowolnego składnika mieszaniny (substancj...

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 112
Wyświetleń: 952

Równanie zachowania masy dla dowolnego składnika mieszaniny (substancji  rozpuszczonej).  Zmiana w czasie masy i-tego składnika mieszaniny w objętości kontrolnej V równa się sumie  całkowitego strumienia masy tego składnika przez powierzchnię kontrolną S(Pmi) oraz  intensywności jego źródeł (Zmi)  ...

Równanie zachowania masy mieszaniny

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

Równanie zachowania masy mieszaniny   Gęstość mieszaniny jest sumą stężeń wszystkich jej składników.          lm i Jr j ij b z u div t p 0 1 ) (    Równanie zachowania masy dla płynu jednorodnego:  0 ) (     u div t p    Podczas ruchu roztworu możliwe są trzy sytuacje:  - wszystkie sk...

Równanie zachowania momentu pędu dla substancji niejednorodnej

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

.Równanie zachowania momentu pędu dla substancji niejednorodnej  Zmiana w czasie momentu pędu Mp substancji jednorodnej lub i-tego składnika mieszaniny w  objętości kontrolnej V jest równa sumie całkowitego strumienia pędu tej substancji lub składnika  przez powierzchnie kontrolna PMP momentowi wyp...

Równianie zachowania energii, równanie adwekcji-dyfuzji

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Równianie zachowania energii  – opis wymiany ciepła:  d/dt∫sρ(u2/2+e)ds = -∫vρ(u2/2+e)u*ndV-∫vρ*ndV+∫sρ*f*uds+∫spn*udV+∑i=1I∫rids ;e-  energia wewn. p-strumień energii cieplnej ri-funkcje źródłowe(i=1,..,I)  Prawo zachowania energii: zmiana w czasie energii płynu zawartej w objętości  kontrolnej ‘B...

Siła oporu (siła Newtona) – wyprowadzenie wzoru

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1190

Siła oporu (siła Newtona) – wyprowadzenie wzoru  Aby określić relację matematyczną opisującą siłę oporu ośrodka posługujemy się analizą  wymiarową. Dla prostoliniowego ruchu kuli o średnicy dc=2R z prędkością vc w płynie o  gęstości ρ i kinematycznym wsp lepkości ʋ. Na kulę działa sila oporu WN pow...

Siły działające na cząstkę

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1106

Siły działające na cząstkę    Siły masowe-  w warunkach naturalnych praktycznie jedyną siłą masową jest siła ciężkości       Im 1 i c c c c Mi g V f V G F    w obiektach do oczyszczania wody i ścieków może działać siła  odśrodkowa (piaskowniki wirowe) oraz/lub oddziaływanie 

Substancja rozpuszczona a rozproszona

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1596

Substancja rozpuszczona a rozproszona.   substancja rozpuszczona   – rozdrobnienie na poziomie molekularnym, wypełniające  dostępną przestrzeń w sposób zupełny, choć w ogólnym przypadku nierównomiernie.  Podstawowym parametrem charakteryzującym rozkład subst. rozpuszczonej w  rozpuszczalniku jest s...

Transport burzliwy

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

Transport burzliwy   –      procesy przenoszenia masy i energii najczęściej zachodzą w warunkach przepływu  burzliwego, co prowadzi do nieregularnych  wartości stężeń i temp.    Może być opisywany zależnościami Pr. Ficka dla dyfuzji molekularnej i Pr. Fouriera  dla molekularnego przewodzenia ciepła...