Politechnika Gdańska - strona 146

Warunki początkowe i brzegowe

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1988

 Warunki początkowe  Warunki początkowe muszą być sformułowane dla tych równań różniczkowych  zwyczajnych, które dotyczą procesów nieustalonych. Opisują one stan układu w chwili  początkowej t=t0 . W rozważanych tu zagadnieniach stan ten określony jest przez stężenie i- tej substancji rozpuszczonej...

Współczynnik lepkości turbulentnej

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

  Współczynnik lepkości turbulentnej   μT, zależy od warunków ruchu oraz zmienia się w przestrzeni i czasie.   Metody wyznaczania:  1.  „zerorównaniowe” modele turbulencji  2.  „jednorównaniowe” modele turbulencji-   3.  „dwurównaniowe” modele...

Zawiesiny-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1113

Zawiesiny - układy złożone wielofazowe, czyli niejednorodne pod względem chemicznym i  fizycznym.  Gdy zawiesiny zbudowane są z cząstek o średnicy mniejszej od średnicy granicznej równej  10-6 m (dcdcg) to układ nazywa się zawiesiną makroskopową (mieszaniną makroskopową;  układem o rozproszeniu mak...

Dyspersja w gruncie

 • Politechnika Gdańska
 • Migracje zanieczyszczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1442

DYSPERSJA W GRUNCIE  Kanaliki występujące między ziarnami ośrodka porowatego tworzą zawiły, przestrzenny układ, w skutkiem,  czego opis rzeczywistego pola cieczy w takim ośrodku jest praktycznie nie możliwy, zatem wprowadza się  uproszczone parametry ruchu.  Obecność kanalików w gruncie (ośrodku po...

Sprawozdanie - współczynnik oporów cząstki poruszającej się w wodzie...

 • Politechnika Gdańska
 • Migracje zanieczyszczeń
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2723

  Współczynnik oporów cząstki poruszającej się w wodzie Na każde ciało poruszające się w cieczy działa siła oporu będąca konsekwencją  istnienia lepkości płynu. Opis tego zjawiska można przeprowadzić za pomocą dwóch metod: • metodą  fenomenologiczną • metodą strukturalną. Metoda fenomenologiczna  p...

Odpady i osady ściekowe-pytania do zaliczenia

 • Politechnika Gdańska
 • Odpady i ścieki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 630

1 Wyjaśnij skrót PRSP a Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych i Porządkowych S.A.  b Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno- Porządkowych c Poverty Reduction Strategy Papers d Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno- Porządkowych S.A. 2 Jak nazywa się duże przedsiębiorstwo zajmujące się wywozem śmieci w Gdyni? a P...

Proponowane pytania na zaliczenie z przedmiotu Odpady i Osady Ściekowe...

 • Politechnika Gdańska
 • Odpady i ścieki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 595

Proponowane pytania na zaliczenie z przedmiotu Odpady i Osady Ściekowe 1 W jakiej jednostce wyraża się współczynnik nagromadzenia odpadów? a m3/ (MR*rok) b m3/rok c m3/(RLM*rok) d m3/rok 2 Kiedy ilość odpadów wzrasta? a w poniedziałki b w weekendy c w piątki d nie ma reguły 3 Jaką objętość mają poj...

Pytania na zaliczenie-Odpady i osady ściekowe

 • Politechnika Gdańska
 • Odpady i ścieki
Pobrań: 133
Wyświetleń: 959

  Pytania na zaliczenie przedmiotu   „Odpady i osady ściekowe”    1.  Śmietnia jest to:  A)  Nielegalnie składowisko w lesie  B)  synomin wolnostojącej osłony śmietnikowej   C)  Obszar , z którego wszystkie odpady trafiają na konkretne składowisko- obszar zasilania  składowiska w odpady   D)  Żadna...

Pytania na zaliczenie przedmiotu Odpady i osady ściekowe

 • Politechnika Gdańska
 • Odpady i ścieki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 504

1 Prawidłowe odpowiedzi w stosunku do ciepła spalania to: A odnosi się do meteriału wilgotnego B odnosi się do jednostkowej suchej masy C jest tym samym, co wartość opałowa D ciepło powstałe w wyniku zupełnego i całkowitego spalenia  jedno...

Zestaw pytań z przedmiotu Odpady i Osady Ściekowe

 • Politechnika Gdańska
 • Odpady i ścieki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

Zestaw pytan z przedmiotu Odpady i Osady Ściekowe.  na kolor czerwony zaznaczono odpowiedzi błędne.    1.  W skład zmiotek ulicznych wchodzą:  a)  piasek  b)  pyły ze startych nawierzchni  c)  nawóz  d)  opadłe listowie    2.  Do zespołów roboczych różnych typów odśnieżarek należą:  a)  ślimakowo-w...