Politechnika Gdańska - strona 144

Prawo Ficka dla dyfuzji burzliwej, dyspersji podłużnej i płaskiej

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1505

Prawo Ficka dla dyfuzji burzliwej  Jednostkowy względny strumień masy każdego z „i” składników roztworu (mieszaniny  molekularnej) jest liniową, jednorodną i izotropową funkcją gradientu gęstości rozkładu masy  tego składnika.  w przeciwieństwie do wyjściowej wersji prawa, odnoszącej się do transpo...

Prawo Fouriera

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2779

Prawo Fouriera     Molekularny transport energii cieplnej- proces ten, podobnie jak dyfuzja molekularna, ma  również charakter przepływu sprzężonego. Jednostkowy strumień względny energii cieplnej qd jest  uwarunkowany zróżnicowaniem pól temperatury, stężenia i ciśnienia oraz ewentualnym działaniem...

Prawo Newtona dla cząstki zawiesiny

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

Prawo Newtona dla cząstki zawiesiny    mdVs/dt =md 2r/dt2=  F M+Fp gdzie: m-masa cząstki, Vs-wktor promienia ruchu postępowego  cząstki, r-promień wodzący, wyznaczający trajektorię cząstki,  F M-suma siłmasowych  działających na cząstke...

Prędkość swobodnego opadania cząstki

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

Prędkość swobodnego opadania cząstki  Analiza fizycznego sensu ogólnego równania ruchu dla warunków ustalonych (gdy  d/dt=0) pozwala stwierdzić, że kombinacja ta określa końcową prędkość pionowego ruchu  cząstki w cieczy nieruchomej (gdy u=0). Z tego względu nazywamy ją prędkością  swobodnego opada...

Procesy źródłowe

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1008

Procesy źródłowe  Natlenienie wody - Obecność w wodzie i ściekach rozpuszczonego tlenu warunkuje  możliwość utrzymania się przy życiu organizmów aerobowych oraz przebieg, wielu procesów  prowadzących do spadku stężenia zanieczyszczeń( co jest istotą samooczyszczania wód  naturalnych oraz podstawą w...

Przepływ burzliwy

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1505

Przepływ burzliwy  Ccharakteryzuje Liczba Reynoldsa jest to liczba kryterialna, bezwymiarowa umożliwiająca  określenie rodzaju ruchu cieczy. Określa ona stosunek sił bezwładności

Migracja zanieczyszczeń-pytania na egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1008

4)  Adwekcja. Powoduje przemieszczanie masy w przestrzeni, przy czym poszczególne wartości  stężeń nie ulegają w czasie ruchu zmianom, choć (w zmiennym polu prędkości)  zmianom może ulec cały rozkład stężenia (poszczególne rzędne tego rozkładu mogą się  od siebie oddalać lub zbliżać). 3) Prawo Fick...

Rozpuszczalność-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889

Rozpuszczalność.  Przechodzenie substancji jednorodnych chemicznie z jednego stanu skupienia w inny może być  realizowane jako jedna z sześciu przemian fazowych. Są to: topnienie, krzepnięcie, parowanie, 

Roztwór a zawiesina

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

Roztwór a zawiesina  Płyny niejednorodne, czyli substancje płynne zawierające więcej niż jeden związek chemiczny  dzielimy na dwie główne kategorie:  - roztwory   - zawiesiny  O roztworach mówimy, gdy wszystkie składniki układu są rozdrobnione do poziomu molekularnego.  Zawiesiny występują, gdy prz...

Równania Reynoldsa

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

Równania Reynoldsa - równania opisujące uśrednioną prędkość i uśrednione ciśnienie. Sposób  wyznaczenia:  1.  Podstawienie relacji                      dla każdej ze zmiennych do ogólnych równań  zachowań masy i pędu  2.  Wykonujemy wszystkie możliwe operacje matematyczne: różniczkowanie iloczynów ...