Politechnika Gdańska - strona 143

II Prawo Newtona

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1078

II Prawo Newtona    Podstawą relacją opisującą ruch cząstki w płynie otrzymujemy z II pN (zach pędu): zmiana  pędu ciała w czasie jest równa sumie sił działających na to ciało. Pamiętając, że siły mają  dwojaki chartkter ( masowe FM i powierzchniowe FP), otrzymujemy:        Jm j Pj i Mi c c F...

II Zasada Newtona

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

I  Zasada Newtona  (str.280, PDF141) Dzięki I  zasadzie Newtona (prawa zachowania pędu) możliwe jest opisuje ruch cząstki w płynie.  Zmiana pędu ciała w czasie jest równa sumie sił działających na to ciało. Należy uwzględnić występowanie ...

Metoda fenomenologiczna

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1407

Metoda fenomenologiczna   – jedna z metod opisywania zachowania się układów  wielofazowych. Metoda ta odnosi się do roztworów oraz ukł. Koloidalnych, opisuje adwekcję  subst. rozproszonej, przy założeniu, że reaguje ona natychmiast na zmianę charakteru ruchu  nośnika. Opisuje ruch tej subst. względ...

Metoda strukturalna

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

Metoda strukturalna  Opisuje ruch mieszaniny, który można uznać za naturalny dla zawiesin, które ze swej istoty są  układami nieciągłymi, w stali elementarnej oraz w skali makroskopowej.   Zasadniczy element metody strukturalne stanowi informacja o aktualnych położeniach  elementów układu. Oznacza ...

Metody opisu - fenomenologiczna i strukturalna

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Metody opisu - Fenomenologiczna i Strukturalna.      Każda substancja może występować w płynie w różnym stopniu rozdrobnienia:  molekularnym lub po nadmolekularnym. Jest to podstawa do sformułowania dwóch  metod opisu procesów przenoszenia.   Metoda strukturalna : z zespołu cząstek zawiesiny wybier...

Model Streetera - Phelepsa

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

Model Streetera - Phelepsa : jest to model klasycznej nieustalonej adwekcji ze  źródłami     C i / t + u * Ci / x = j=1 y S  i,j   Model ten opisuje biochemiczny rozkład susbst. organicznej. , który jest opisany  dwoma r-niami: c1=L(BZT5) ;   c2=c(O2) – stężenie tlenu.    Proces ten zachodzi w...

Modele turbulencji

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

Modele turbulencji - zestaw sześciu funkcji utworzonych z niewiadomych wynikających z  przekształcenia równań zachowania masy i pędu (uuśr, puśr), sześciu składowych tensora  naprężeń burzliwych [π] uzupełnionych sześcioma skalarnymi relacjami...

Pojęcia-stężenie, roztwór a zawiesina

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938

Pojęcie stężenia-  jest to koncentracja – definiowana jako granica wartości stosunku masy  substancji ∆M do objętości próbki roztworu ∆V. C=lim∆V→V0∆M/∆V. Jest to rozkład substancji  rozpuszczonej stosunek rozpuszczalniku.  Stężenie objętościowe- stosunek objętości  substancji rozpuszczonej do obję...

Pojęcie stężenia

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

Pojęcie stężenia   Stężenie jest to wielkość opisująca  intensywność rozkładu masy każdej z substancji   rozpuszczonej w ośrodku rozpoznawczym. Definiuje się je jako iloraz masy   i M  lub objętości   i V   i- tego składnika mieszaniny oraz masy   M   lub objętości    V   próbki tej mieszaniny....

Prawo Fick’a i Fouriera

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2898

Prawo Fick’a i Fouriera    - prawo Fick’a : strumień dyfuzyjny jest liniową funkcją gradientu stężenia:  mj = -Dj*gradCj = - Dj*V*Cj  „-„-ruch przeciwny od stężenia większego do  mnniejszego. Dj- współczynnik dyfuzji molekularnej [m2/s].(dyfuzja molekularna  oznacza  przemieszczenie masy subst. roz...