Politechnika Gdańska - strona 129

Doprowadzenie wody z wodociągu

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861

  Doprowadzenie wody z wodociągu    ZASADY PROWADZENIA PRZYŁĄCZA   *połączenie powinno być jak najkrótsze;   *przyłącze wod. powinno być prowadzone 1,5m od innych przyłączy i 1,5m od rogu bud.   *należy prowadzić je prostopadle do ściany bud. i sposób wykonania przejścia przez ścianę bud.  powinien...

Instalacja c.w.u. z rozdziałem górnym, dolnym, cyrkulacja

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 420

Instalacja c.w.u. z rozdziałem górnym, dolnym, cyrkulacja.    ROZDZIAŁ DOLNY WODY  Przy zmiennych ciśnieniach wody (dzień, noc), gdy ciś. waha się, przepływ w rozdziale  dolnym odbywa się ku górze i średnica się zmniejsza.    ROZDZAŁ GÓRNY WODY-   z urządzeniami górnymi, w sieciach wielostrefowych ...

Instalacje gazowe - Paliwa gazowe

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1218

Instalacje sanitarne  Wykład  16/12/2010      Instalacje gazowe  Gaz jak i jego spaliny są trujące, dla zabezpieczenia użytkowników przed zatruciem gaz  ziemny (bezwonny) jest nawaniany, dodając substancję o charakterystycznym ostrym  zapachu, który informuje o nieszczelności.    Rodzaje gazów użyt...

Instalacje węglowe

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 987

WYKŁAD 10                  13.01.2011    Instalacje węglowe umieszczamy odwadniacze z powodu gromadzenia się w nich pary  wodnej.  Gazomierz 1.6-1.8 metrów nad podłogą ( w przedpokoju lub na klatce schodowej w  skrzynce metalowej z otworami wentylacyjnymi. NIE można go umieszczać w jednej  skrzyn...

Lokalizacja wodomierza

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1001

Lokalizacja wodomierza.   WODOMIERZE - do poziomu obj. przepływu wody. Określa ilość wody zużywanej w  nieruchomościach oraz określa straty na sieci ulicznej. Montaż na wys. 0,4-1,0m nad podłogą.    Każde przyłącze wod. kończy się wodomierzem (np. wodom. studzienne, domowe, na  ujęciach wody, na hy...

Materiały do zaliczenia-sieci i instalacje sanitarne

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1015

INST. KANALIZACYJNA:   1. najpierw buduj poziomy, potem piony od dołu  2. elementy:przełącznik kanalizacji sanit-poziom kanal-pion kanal-rewizje-podejście do  przyboru od pionu-przybór sanitarny-pion went.  3. gdy odl. Rewizja gł.kanał uliczny 40’C.  PRÓBA PIONÓW: 1. sprawdza się z podejściami i sy...

Materiały na drugie kolokwium-sieci i instalacje sanitarne

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1400

OBLICZANIE SIECI WODOC.:   1. sprawdź zakresy, w których waha się ciśn. w sieci  2. dostawca podaje najniższe gwarantowane ciśn., projektuje się tak, żeby ciśń.  zaprojektowane było = lub  od podanego  3. należy uwzględnić przepływ wody i  obliczać zgodnie z normą  4. instalacje dzieli się na odcin...

Metody obliczeniowe instalacji wodociągowej

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2079

Metody obliczeniowe instalacji wodociągowej.   Metody obliczeniowe:  1. Obl. hydrauliczne polega na ustaleniu miarodajnego natężenia przepływu wody, czyli  przepływu obliczeniowego w poszczególnych odcinkach sieci instalacyjnej. Przepływ zależy  od: charakteru budynków oraz przy znanych normatywnyc...

Obliczanie hydrauliczne sieci wodociągowej

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2205

   Obliczanie hydrauliczne sieci wodoci ągowej       Sprawdzić w jakich zakresach waha się ciśnienie w sieci. Najniższe gwarantowane  podaje zawsze dostawca (aby woda dotarła do najmniej korzystnego punktu  czerpalnego i zachowane było tam odpowiednie ciśnienie wypływu). Projektant musi  tak zaproj...

Obliczenie, wymiarowanie przewodów instalacji kanalizacyjnych

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1036

Instalacje sanitarne  Wykład  04/11/2010  KOŁO NR 1 Z WYKŁADÓW: 25.11.2010        Ścieki z oddziałów zakaźnych szpitali przed ich odprowadzeniem do kanalizacji  ulicznej muszą być zdezynfekowane. Jako środek dezynfekcyjny najczęściej stosuje się  wapno chlorowane (rzadziej podchloryn wapnia lub sod...