Instalacje gazowe - Paliwa gazowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instalacje gazowe - Paliwa gazowe  - strona 1 Instalacje gazowe - Paliwa gazowe  - strona 2 Instalacje gazowe - Paliwa gazowe  - strona 3

Fragment notatki:

Instalacje sanitarne  Wykład  16/12/2010      Instalacje gazowe  Gaz jak i jego spaliny są trujące, dla zabezpieczenia użytkowników przed zatruciem gaz  ziemny (bezwonny) jest nawaniany, dodając substancję o charakterystycznym ostrym  zapachu, który informuje o nieszczelności.    Rodzaje gazów użytkowych:    Gaz ziemny, nie zawiera tlenków węgla, dlatego nie jest trujący, przy większych  ilościach człowiek odczuwa brak tlenu i dusi się. Przy zmieszaniu z powietrzem tworzy  mieszaninę wybuchową, wystarczy około 4% tego gazu w powietrzu i już mamy  mieszaninę wybuchową. Towarzyszy złożom ropy naftowej. Lżejszy od powietrza  0,75kg/m 3. Wysokokaloryczny 35MJ/m3. Składa się głównie z metanu.    Gaz węglowy (tzw. miejski), wytwarzany w gazowniach podczas odgazowywania  węgla w wysokiej temperaturze bez dostępu powietrza. Jest trujący, lżejszy od  powietrza 0,65 kg/m 3, wartośd opałowa 12MJ/m3. Produktem ubocznym  wytwarzania gazu węglowego jest koks.    Gaz płynny (propan butan), składa się głównie ze skroplonego propanu i butanu,  otrzymywany w dużej ilości podczas rafinacji ropy naftowej. Gaz płynny ma dużą  wartośd opałową: 100-120MJ/m 3. Bezwonny. Nie zawiera tlenków węgla. Bardzo  silnie wybuchowy, cięższy od powietrza 2,3kg/m 3.    Paliwa gazowe   podzielone są na grupy w zależności od ich własności fizyko-chemicznych. Podstawowymi  parametrami są oprócz ich składu:    Ciepło spalania    Wartośd opałowa    Liczba WOBBEGO    Gaz ziemny wysoko metanowy GZ50 (obecnie grupa E) stosowany w Polsce.  Gaz ziemny zaazotowany GZ41,5 (grupa Lw); GZ35 (Ls).    W zależności od rodzaju gazu podaje się ciśnienie przed urządzeniami (palnikami).    Odbiorniki gazu które nie wymagają osobnego odprowadzenia spalin nazywamy  przyborami gazowymi.    Odbiorniki gazu, które muszą mied przewody odprowadzające spaliny na zewnątrz  (przewody spalinowe) nazywamy paleniskami gazowymi (podgrzewacze wody przepływowe  gazowe, piece gazowe, kotły gazowe).    Pozostałe paleniska do podgrzewania wody: pojemnościowe/ przepływowe.  Podgrzewacz gazowy wody    Wewnętrzna instalacja gazowa  Stanowią wszelkiego rodzaju przewody gazowe wraz z uzbrojeniem począwszy od  kurka głównego aż do odpowiedniego odbiornika gazowego włączając w to gazomierze jak  również rury i kanały spalinowe. Odbiorniki łączy się z instalacją rurami gazowymi. Przed  przyborem/odbiornikiem musi byd kurek odcinający, również przed gazomierzem (możemy  odciąd wtedy całą instalację mieszkaniową. Na dopływie do budynku też jest kurek. Każdy 

(…)

…, oprócz głównego kurka ma jeszcze zasuwę (przy
większej średnicy przewodów (d min 50mm).
Dopływ rozdzielczy- przewody poziome od kurka głównego do poszczególnych
pionów.
Połączenie do gazomierza (przewody gazomierzowe)
Gazomierz
Przewody za gazomierzem
o Przewód główny użytkowy- rozprowadza gaz do poszczególnych pomieszczeo
o Odgałęzienia od przewodu głównego użytkowego do poszczególnych
odbiorników…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz