Politechnika Gdańska - strona 108

Zasady oceny personelu i zasady polity

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Podstawowe zasady oceny personelu i podstawowe zasady polityki awansowej w firmie Podstawowe zasady oceny personelu (pogląd tradycyjny) 1. Planowanie zasobów ludzkich służy ciągłemu i odpowiedniemu zaspokajaniu potrzeb kadrowych. Następuje to przez analizę: a) czynników wewnętrznych, takich jak i...

Podstawowe zasady podejścia systemowego

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 882

Podstawowe zasady podejścia systemowego Podejście systemowe do problematyki kierowania dąży do traktowania organizacji jako jednorodnego, celowego systemu składającego się z wzajemnie powiązanych części. Zamiast zajmowania się każdą z części organizacji odrębnie, podejście systemowe umożliwia kiero...

Zasady polityki kadrowej w organizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

Podstawowe zasady polityki kadrowej w organizacji i rola działu stosunków międzyludzkich Polityka kadrowa określa dopasowanie potrzeb ­kadrowych w zakresie liczby i charakteru zatrudnienia w danym okresie , z przewidywanymi możliwościami ...

Podstawowe zasady szkoły behawioralnej

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

Podstawowe zasady szkoły behawioralnej Behawioryzm to przypisanie, że wszystkie badania odnoszą do zachowań ludzkich. Szkoła behawioralna - podmiotem jest człowiek, jego zachowania i reakcje. Grupa naukowców zajmujących się dziedziną zarządzan...

Podstawy modelu racjonalnego podejmowania decyzji

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1029

FAZY I KROKI WARUNKI SPRAWNOŚCI FAZA I (prepraracji) zebranie informacji analiza informacji określenie wariantów do wyboru Pełności, szybkość, wiarygodność, maksymalna zupełność, zbieżność z informacją wejściową, logiczność, rzetelność FAZA II (wyboru) hierarchia wariantów według skali ocen (...

Pojęcie kultury organizacyjnej - Kieżuna

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1071

Pojęcie kultury organizacji Problem kultury organizacyjnej pojawił się w naukach zarządzania wraz z identyfikacją przyczyn sukcesów gospodarczych Japonii, kraju nie posiadającego bogactw naturalnych. Stwierdzono wówczas, że zasoby niematerialne, a w szczególności ludzie stanowią najważniejsze z zas...

Polityka kadrowa, zasoby ludzkie

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

POLITYKA KADROWA Poszczególne etapy procesu kadrowego: -Planowanie zasobów ludzkich obejmuje śr. okres od 6m. do 5 lat.. Ma zapewnić ciągłe i stosowne zaspokajanie potrzeb kadrowych w organizacji. Posługujemy się : analizą czynników wew., jak obecne i przewidywane zapotrzebowanie na pracowników, - ...

Polityka strategiczna firmy

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

POLITYKA STRATEGICZNA FIRMY Polityka strategiczna to zindywidualizowane odniesienia do konkretnego podmiotu rynkowego, koncepcja funkcjonowania i rozwoju firmy. Polityka strategiczna , to tworzony w warunkach posiadanego potencjału gospodarczego zbiór założeń dotyczących: Wizji, misji i celów kie...

Polityka zatrudnienia - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 518

Polityka zatrudnienia Synonimem polityki zatrudnienia w zakładzie pracy jest polityka kadrowa, którą określa się również mianem polityki personalnej lub osobowej. Termin „polityka zatrudnienia w zakładzie pracy” oznacza działalność s...