Politechnika Gdańska - strona 109

Polski wkład w dorobek teorii organizacji i zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Polski wkład w dorobku teorii organizacji i zarządzania: Karol Adamiecki (1866 - 1933) - ukończył Wyższą Szkołę Rzemieślniczą w Łodzi, kontynuował studia w Petersburgu, gdzie uzyskał dyplom inżyniera technologa. Pracę zawodową rozpoczął w ...

Model Portera - identyfikacja optymalnego otoczenia

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Model Portera - identyfikacja optymalnego otoczenia. (Model mocno osadzony w praktyce) Groźba nowych wejść - identyfikacja prawdopodobieństwa, że może się pojawić nowa konkurencja dla nas. Natężenie konkurencji już istniejącej. Dostawcy. Odbiorcy. Groźba substytutów (głównie chodzi o substytu...

Powodzenie innowacji - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

POWODZENIE INNOWACJI Wprowadzenie. Sprawdzenie przygotowania sali wykładowej do zajęć Sprawdzenie przygotowania studentów do zajęć Wprowadzenie w problematykę tematu. Ogólne wskazówki do zarządzania procesem innowacji. Rozpoznaj problem lub zagrożenie Powodzenie innowacji zazwyczaj przejawia się...

Pozyskiwanie nowych pracowników

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Pozyskiwanie pracowników Wprowadzenie   Nie ma jednoznacznej zgody w stosunku do zdefiniowania co jest usługą profesjonalną, a co ją nie jest. Nie wdając się w spory metodologiczne można przyjąć za E. Gummessonem, że usługi profesjonalne wyróżniają się tym, że świadczone są przez wykwalifikowanych ...

Pracownik-kapitał przedsiębiorstwa - Procesy rekrutacyjne

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Pracownik - kapitał przedsiębiorstwa Wstęp Procesy rekrutacyjne Zasady oceniania pracowników System motywacyjny Zakończenie Wstęp Mimo wciąż pogarszającej się sytuacji gospodarczej przedsiębiorcy poszukują wg. badań Demoskopu specjalistów, kierowników średniego i wyższego szczebla oraz robotników w...

Prekursorzy naukowego zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1197

PREKURSORZY I. KIERUNEK NAUKOWEGO ZARZĄDZANIA. Frederick W. Taylor (1856-1915) Amerykański teoretyk naukowej organizacji pracy. Wynalazca stali szybko tnącej - młota parowego 1903 „Zarządzanie warsztatem wytwórczym” 1911 „Zasady naukowego zarządzania” Opracowania algorytmu pracy fizycznej („eks...

Premia - systemy premiowania

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1414

Premia jest - obok płacy zasadniczej - drugim elementem wyna­gradzania o podstawowym znaczeniu motywacyjnym. Jej szczególne znaczenie w motywowaniu wynika przede wszystkim z tego, że premia ma większy związek z bieżącą efektywnością pracy osiąganą przez pracownika niż ma jego płaca zasadnicza. Efek...

Proces motywowania, teoria motywacji

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 777

Proces motywowania człowieka l. Teorie motywacji Dzisiaj, kiedy dorobek psychologii i socjologii jest znaczny, można zorientować się, iż poszukiwania mechanizmów motywacyjnych opierają się na pewnych ogólnych koncepcjach człowieka. Jeden nurt tych poszukiwań wypływa z koncepcji psychodynamicznej, w...

Proces podejmowania decyzji - Analiza ekonomiczna

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI Definicja podejmowania decyzji Decyzją nazywamy dowolny wybór określonego sposobu organizacji układu działań. Jest ona uogólnieniem celu działań, analizy i oceny warunków wykonania zadań, planu i organizacji układu działań. Podejmowanie decyzji - jest aktem wyboru jedneg...