Pojęcie systemu partyjnego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie systemu partyjnego-opracowanie - strona 1 Pojęcie systemu partyjnego-opracowanie - strona 2 Pojęcie systemu partyjnego-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie systemu partyjnego - ocena sytuacji w Polsce. Zasady finansowania partii politycznych. Prawne regulacje związane z partiami politycznymi : Początkowo odmawiano w ogóle jakiegokolwiek sensu regulowania prawnego partii politycznych. Na początku XIX w. we Francji zabroniono na mocy przepisów powoływania partii i grup interesów. W Anglii do oficjalnego zakazu nie doszło, ale również zgadzano się ze stwierdzeniami, że partie nie są potrzebne. Było to związane z okresem po absolutyzmie, kiedy to wolność stała się największą wartością, a partie polityczne widziano jako ograniczające właśnie wolność. Niezależnie od tego, czy były uregulowane prawnie, czy nie - partie i tak powstawały. W okresie przejściowym np. we Francji stosowani do partii przepisy dotyczące stowarzyszeń i tak właśnie traktowano partie polityczne - jako stowarzyszenia. Po II wojnie światowej dążono do tego, aby partie polityczne były w jakiś sposób regulowane, aby wprowadzono do tych regulacji pewne obostrzenia, które gwarantowałyby, żeby partie polityczne były demokratyczne. W Konstytucji zawarto zasadę wolności tworzenia i działania partii politycznych. Wskazano również granice tej wolności określone poprzez zakaz tworzenia pewnych programów, które nawiązują to totalitarnych metod działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także takich, których program dopuszcza stosowanie przemocy, rasizmu itp. (art. 11 i art. 13 Konstytucji). Trybunał Konstytucyjny uprawiony jego to badania konstytucyjności celów określonych w statucie i programie partii - przy wpisie do ewidencji Sąd Okręgowy w Warszawie kieruje sprawę do TK w celu wyjaśnienia wątpliwości. Ta sama procedura przy zmianach statutu, programu. W Polsce raz mieliśmy sytuację, w której skierowano sprawę zarejestrowania partii do TK - chodziło o to, czy struktury partii (przewodniczący partii) miały być wg statutu wybierane w sposób demokratyczny. TK zdecydował, że naruszeń nie ma, chociaż wątpliwości miały dość racjonalny charakter. Ostatecznie ta partia i tak nie powstała. TK bada również działalność partii. Zgodnie z Konstytucją: TK orzeka o zgodności celów i działań partii politycznych z Konstytucją. Ustawa z 1999 r. przewiduje określoną procedurę, co do badania działalności partii. Nasza ustawa zakłada więc demokratyzację struktur, czyli np. powoływanie organów w wyborach powszechnych (w ramach partii). Konstytucjonalizacja partii politycznych ma zapobiec powrotowi sytuacji, w której partia będzie wymuszała pewne zachowania na ludziach, społeczeństwie. Wg naszej ustawy partia jest organizacją dobrowolną. O dobrowolności można mówić tylko, gdy partii jest więcej i gdy ustrój jest demokratyczny. W przeciwnym wypadku dobrowolność partii pozostaje tylko hasłem. Partie dążą do zdobycia władzy, mogą nawet dążyć do obalenia władzy, ale wyłącznie metodami legalnymi. Legalne metody mieszczą się w granicach demokracji. Ogólne kultura polityczna w państwie ma duże znaczenie dla formułowania programów, form zdobywania władzy, mandatów itp. Ustawa nakazuje kształtowanie struktur zgodnie z zasadami demokracji, w szczególności poprzez jawność, powoływanie struktur

(…)

…, aby partia otrzymała subwencję. Partia musi tylko corocznie przedstawiać sprawozdanie z wydatków, których źródłem była subwencja. Sprawozdanie bada Państwowa Komisja Wyborcza. Partia może na rok stracić prawo do otrzymywania subwencji. Likwidacja partii: art. 45 ustawy przewiduje, że rozwiązania partii może nastąpić mocą uchwały uprawnionego organu statutowego i na podstawie postanowienia sądu w przypadkach…
…, w jaki sposób może tym majątkiem rozporządzać. Majątek partii może być tworzony przez: składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dochody z majątku, określone przepisami dotacje i subwencje. Partia nie może prowadzić działalności gospodarczej. Majątek przeznaczony tylko na cele partii lub działalność charytatywną. Partie nie mogą prowadzić zbiórek publicznych, nie mogą sprzedawać „cegiełek”, kwoty dla partii należy wpłacić…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz