Poglądy Morgana - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poglądy Morgana - omówienie - strona 1 Poglądy Morgana - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Morgan
Rozwój wg Morgana odbywa się drogą powolnego gromadzenia doświadczeń. Dokonuje się dzięki odkryciom i wynalazkom, zapewniających zaspokojenie ludzkich potrzeb. Najważniejsze są 3 czynniki rozwoju: I - umiejętność mówienia, II - posługiwanie się narzędziami, III - powstanie i rozwój instytucji społecznych.
Postulował śledzenie dwóch linii rozwojowych - wynalazków i instytucji.
Wyróżnił 3 stadia rozwoju ludzkości:
A. Dzikość - zbieranie owoców i orzechów; łapanie ryb i ogień; łuk i strzała
B. Barbarzyństwo - wyroby z gliny; oswojenie zwierząt; narzędzia żelazne;
C. Cywilizacja - alfabet fonetyczny i pismo.
stopień niższy, średni i wyższy.
Okres dzikości: niższy: zaczyna się wraz z dzieciństwem ludzkiego rozwoju, kończy z chwilą wprowadzenia rybołówstwa, używania ognia, średni: kończy się wynalezieniem łuku i strzał, wyższy: wynalezienie sztuki garncarskiej barbarzyństwo -niższy zaczyna się odrębność geograficzna Starego i Nowego Świata, na półkuli wschodniej kończy się wraz z oswojeniem zwierząt, a na zachodniej z uprawą kukurydzy za pomocą nawadniania oraz wykorzystaniem cegły, średni - od nabycia umiejętności wytopu rudy żelaza- wyższy; zaczyna się wynalezieniem obróbki żelaza, a kończy wynalezieniem alfabetu i pisma
Postęp jest czymś naturalnym, koniecznym, nieuniknionym, uniwersalnym Dewolucja- proces cofania się, upadek gatunków n. dinozaurów
Neoewolucjonizm- współczesny kierunek w socjologii i antropologii kulturowej powstały na bazie ewolucjonizmu; zachowuje jego podstawowe założenia, ale rezygnuje z prostej tezy o jednokierunkowym rozwoju całej ludzkości od form prymitywnych do społeczeństwa cywilizowanego, zastępując ją badaniami zmian pojedynczych kultur na podstawie szczegółowych badań empirycznych i porównawczych
`podkreślał rolę środowiska przyrodniczego, jest to istotna zmienna w badaniach nad zmianami kulturowymi
` Człowiek to nie tylko zwierzę posługujące się narzędziami oraz symbolami
Zadania: badania nad ewolucją kulturową w określonych etapach czasowych , ewolucja jako proces niejednorodny , jako proces nie podlega dyskusji ale może mieć równe kierunki, poszczególne ludy nie ewoluują w taki sam sposób, człowiek jest zwierzęciem które ma swoje potrzeby (fizjologiczne, reprodukcyjne wszystko ma wymiar materialistyczny) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz