Podział terytorialny świata - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział terytorialny świata - wykład - strona 1 Podział terytorialny świata - wykład - strona 2 Podział terytorialny świata - wykład - strona 3

Fragment notatki:

PODZIAŁ TERYTORIALNY ŚWIATA
1. Państwem nazywamy określoną jednostkę posiadającą własne terytorium ograniczone
granicami państwowymi, zamieszkiwaną przez ludność i posiadającą suwerenną
władzę państwową.
2. Czyli możemy wyróżnić 3 wyznaczniki państwowości:
• ludność o wspólnych losach dziejowych odczuwającą jakąś więź
• terytorium, na którym ta ludność zamieszkuje
• suwerenną władzę państwową
3. Czy te czynniki naprawdę decydują o tym, że jakieś państwo istnieje na mapie?
Okazuje się, że to zależy
a) może istnieć taka sytuacja, że wszystkie elementy państwowości są zachowane a
mimo to państwo nie ma prawa bytu np. Czeczenia. Okazuje się, że jest jeszcze jeden
element, który we współczesnych czasach odgrywa bardzo ważną rolę – jest to
uznanie przez inne państwa. Innym przykładem może być ogłoszenie przez 3
Amerykanów Republiki Minerwa na jednej z wysepek Pacyfiku (z trzyosobowym
rządem i trzyosobową ludnością...).
b) Może być również tak, że któryś z podstawowych wyznaczników państwowości nie
jest zachowany a mimo to państwo istnieje np. Polska w czasie II wojny światowej
(bez terytorium), Polska po II wojnie (bez suwerennej władzy), małe wyspy na
Pacyfiku opuszczone wskutek jakiegoś kataklizmu. Widać więc, że jest to definicja
dosyć płynna.
4. Obecnie na świecie jest około 197 niepodległych państw.
5. Terytorium państwa:
a) obszar lądowy ograniczony granicami państwowymi (naturalnymi np. góry, rzeki lub
sztucznymi np. wzdłuż równoleżników, czy południków – wystarczy popatrzeć na pn
granicę Polski albo na granice państw afrykańskich). Wszystko co znajduje się w
obrębie granic podlega władzom ustawodawczym, wykonawczym i sądowniczym
państwa. W głąb Ziemi do państwa należy wszystko co znajduje się do możliwości
technologicznych państwa (tak głęboko jak możemy się dokopać)
b) wody wewnętrzne, takie jak zalewy i zatoki (zatoki tylko jeżeli ich rozpiętość nie
przekracza 24 mil morskich np. Zatoka Pucka, chyba że są to zatoki historyczne np.
Morze Białe – przez wieki należało do Rosji i nikt nie rości sobie do niego praw
c) przylegający do wybrzeża pas mórz terytorialnych, ustalony na Konwecji Praw Morza
(Genewa 1982) na 12 mil morskich (1 mila morska = 1852 metry). Na tym terytorium
państwo pełni niepodzielną władzę, reguluje sprawy związane z żeglugą,
rybołówstwem, bezpieczeństwem państwa, ochroną środowiska. Statkom innych
państw przysługuje prawo nieszkodliwego przepływu. Podlegają one jurysdykcji
administracyjnej, karnej i cywilnej państwa nadbrzeżnego
d) przestrzeń powietrzna nad terytorium lądowym i morskim
e) pokłady statków i samolotów, pływających i latających pod banderą danego państwa.
6. Pod tym pojęciem na świecie jest 197 (?) państw ( wg moich obliczeń jeżeli uznamy
Tajwan za niepodległe państwo. W innym wypadku 196)
W Europie – 43, w Azji – 48, w Afryce – 54 (uznając Saharę Zachodnią), w Ameryce
Pd – 12, w Ameryce Pn i Środkowej – 24 oraz w Oceanii – 16
7. Każde państwo spełnia funkcje:
a) wewnętrzne: działalność administracyjna,

(…)

….
11. Podział polityczny mórz i oceanów:
Obszary morskie dzielimy na:
a) wody terytorialne danego państwa (morskie wody wewnętrzne, czyli zatoki, których
rozwarcie nie przekracza 24 mil morskich i zatoki historyczne, oraz morza terytorialne
– było przy terytorium państwa
b) morza otwarte – są to wody morskie znajdujące się poza granicami morza
terytorialnego. Obowiązującą tu zasadą jest swoboda…

konfliktów.
13. Podział Antarktydy i ziem niczyich
na Konferencji waszyngtońskiej w 1959 roku przedstawiciele 12 państw –
uczestników Międzynarodowego Roku Geofizycznego (w tym USA, ZSRR i WB)
podpisali układ na mocy którego:
• obszar Antarktydy i Antarktyki może być wykorzystywany wyłącznie do
celów pokojowych
• zakazano zakładania tu baz wojskowych, prób z bronią jądrową
• ustalono też zasady współpracy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz