Podstawy zarządzania- opracowanie do egzaminu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania- opracowanie do egzaminu - strona 1 Podstawy zarządzania- opracowanie do egzaminu - strona 2 Podstawy zarządzania- opracowanie do egzaminu - strona 3

Fragment notatki:


PODSTAWY ZARZĄDZANIA - zagadnienia do egzaminu
Organizacja ujęcie czynnościowe Organizacja jako proces organizowania, wykonanie odpowiednich czynności, działań; postępowanie badawcze nad strukturą i procesami przebiegającymi w systemie oraz stosowanie metod, procedur i środków, które usprawniają działanie - obejmuje następujące grupy czynności:
podział celu systemu na cele szczegółowe
badanie funkcji i dobór elementów systemu
koordynację tworzenia, funkcjonowania i rozwoju systemu
przygotowanie warunków współdziałania oraz opracowanie metod działania
analizę czynników oddziaływania zewnętrznego na system
syntezę działań cząstkowych systemu
Organizacja uję cie przedmiotowe Organizacja to system złożony z ludzi i zasobów techniczno-materiałowych (obejmuje także zasoby pieniężne, informacyjne, decyzje, wszelkie wytwory), których współdziałanie i wykorzystanie jest charakteryzowane przez następujące właściwości:
istnienie celów systemu i zachodzenie zgodności między nimi
występuje dopasowanie struktury organizacyjnej do funkcji systemu
zależność systemu i otoczenia
wzajemne związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy działaniami poszczególnych elementów systemu
Zarządzanie, definicje, funkcje Zarządzanie - to proces będący postępowaniem normującym i dyspozycyjnym, który ma powodować osiągnięcie założonego celu przez organ wykonawczy: proces ten zachodzi w układzie uzależnienia organizacyjnego.
Funkcje zarządzania : planowanie
organizowanie
koordynowanie
rozkazywanie
motywowanie
kontrolowanie
Proszę podać i omówić prawo podziału, podać autora Prawo podziału - Adam Smith - Jeżeli powtarzająca się praca jakiejś jednostki lub zespołu zostanie podzielona w ten sposób, że każdą czynność składową oddzielimy i wykonywać będziemy seriami na określonym poziomie specjalizacji, to ogólny nakład pracy i środków wytwórczych zmniejszy się.
Konsekwencją tego prawa jest specjalizacja pracy, która powoduje wzrost wydajności pracy ogólnej. Aczkolwiek niewłaściwy podział może spowodować wzrost kosztów produkcji i zmniejszenie efektu użytecznego. Może również doprowadzić do zmęczenia pracownika, braku zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy.
Proszę podać i omówić regułę przekory, podać autora Reguła przekory - Le Chatelier, Braun - Jeżeli układ znajdujący się w stanie równowagi zostanie poddany działaniu nowego czynnika zewnętrznego lub udział w działaniu poszczególnych czynników zewnętrznych ulegnie zmianie, to układ będzie dążył do zmniejszenia wpływu czynnika zewnętrznego i osiągnięcia nowego stanu równowagi, zbliżonego do stanu równowagi wyjściowej.


(…)

… reagowania na zmiany?
Ciągłe wprowadzenie drobnych usprawnień (np. TQM - Total Quality Management - poprawa jakości)
Planowa reorganizacja (np. Reenginering - przeprojektowanie procesów z nastawieniem na osiągnięcie maksymalnej efektywności)
Ignorowanie zmian
Rozwój organizacji - definicja, etapy
Rozwój organizacji - długookresowy proces rozwoju i zmian tak organizacji, jak i ludzi w niej działających…
… może być ograniczenie kosztów, czasu oraz wzrost wydajności.
Proszę podać i omówić prawo harmonii, podać autora
Prawo harmonii - Karol Adamiecki - Dokładność doboru (harmonizacja) elementów wykonujących pracę podzieloną polega na maksymalnym wyrównywaniu czasów działania, przy czym wielkość skutku użytecznego zespołu, zależy od tego elementu, którego wydajność jest najmniejsza.
Należy dobierać elementy procesu produkcyjnego zgodnie z ich specyfiką i następnie te elementy powinny oddziaływać ze sobą w ścisłym związku, tak, aby każda czynność odbywała się w swoim czasie i w harmonii.
Proszę podać i omówić prawo wzrastającej produkcji, podać autora
Prawo wzrastającej produkcji - Karol Adamiecki - W miarę wzrostu wydajności, koszt jednostki produktu zmniejsza się i osiąga swą optymalną wielkość, poza którą dalszy nakład…
… organizacji oraz przyspieszyć jej rozwój.
Na czym polegały eksperymenty w Hawthorne
Cykl badań w zakładzie firmy Western Electric w Hawthorne, w pobliżu Chicago przeprowadził wykładowca i konsultant na uniwersytecie Harvarda - Elton Mayo oraz jego współpracownicy.
Pierwsze badanie polegało na zmianie oświetlenia miejsca pracy wybranej grupy robotników i porównaniu jej wydajności z wydajnością innej grupy, która pracowała przy niezmienionym oświetleniu. Gdy zwiększono oświetlenie dla grupy eksperymentalnej rosła wydajność obu grup. Wzrost wydajności utrzymywał się również po powrocie do poprzedniego oświetlenia. Wydajność zaczęła spadać, gdy oświetlenie zmniejszono do takiego, jakie daje światło księżyca.
Kolejne badanie polegało na ustaleniu akordowego planu zachęt płacowych dla grupy dziesięciu robotnic…
… i treść pracy, warunki pracy, płaca, polityka przedsiębiorstwa
Cechy sytuacji roboczej - polityka personalna, system wynagrodzeń, kultura organizacji, dodatkowe środki zachęty (urlopy, ubezpieczenia, partycypacja w kosztach nauki, itp.), środowisko pracy (postawy i działania kolegów i przełożonych, klimat organizacji, system kar i nagród)
Na czym polega modyfikacja zachowań?
Omów teorię oczekiwań
Teoria…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz