Podstawy zarządzania - planowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania - planowanie - strona 1 Podstawy zarządzania - planowanie - strona 2 Podstawy zarządzania - planowanie - strona 3

Fragment notatki:

Potrzeba planowania występuje na wszystkich szczeblach organizacji, narasta na wyższych szczeblach, gdzie występuje najwięcej możliwości wywarcia wpływu na powodzenie organizacji.
Kierownicy najwyższych szczebli poświęcają relatywnie największą ilość czasu na działania związane z dalszą przyszłością całej organizacji, a kierownicy niższych szczebli zajmują się działaniami bieżącymi.
Kierownicy, którzy opracowują plany bez angażacji w działania marnują swój czas. Pomysłom powinny towarzyszyć konkretne sposoby ich realizacji.
Planowanie to proces, który nie kończy się z chwilą uzgodnienia planu, musi on być urzeczywistniony poprzez wdrożenie w organizację.
Istotnym elementem planowania jest podejmowanie decyzji, czyli opracowanie i wybór sposobu działania dla rozwiązania określonego problemu.
Kierownicy przesądzając, które rozwiązanie jest najtrafniejsze (optymalne) uwzględniają poziom ryzyka, które jest immanentnym czynnikiem procesu decyzyjnego.
Pewność Ryzyko Niepewność
Ryzyka nie da się uniknąć, ale można je minimalizować.
Etapy planowania:
S - silne strony, W - wady organizacji,
O - okazje,
T - trudności.
Struktura planów w organizacji:
Plany w organizacji układają się w hierarchię odpowiedniej strukturze organizacyjnej. Na każdym szczeblu plany odgrywają podwójną rolę:
Wyznaczają cele, które mają być osiągnięte przez plany niższego szczebla,
Są instrumentem realizacji celów ustalonych przez kolejne szczeble.
Hierarchia planowania:
Cele strategiczne Plany strategiczne Cele organizacyjne Plany organizacyjne
Działania niepowtarzalne działania cykliczne
Plany jednorazowe Plany trwałe
programy Wytyczne polityki
preliminarze
projekty Ustalone procedury


(…)

… i obejmują:
Plany jednorazowe - opracowane dla uzyskania konkretnych celów. Tracą swą ważność z chwilą ich osiągnięcia. Dotyczy działań, które nie będą się powtarzać w tej samej postaci.
Plany trwale obowiązujące - dotyczą działań powtarzalnych, kiedy można Zarządzanie przez cele ZPC:
Koncepcja spopularyzowana przez P.Druckera w 1954r. jako jeden ze sposobów planowania. ZPC odnosi się do sformalizowanego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz