Zarządzanie przez cele (3)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie przez cele (3) - strona 1 Zarządzanie przez cele (3) - strona 2 Zarządzanie przez cele (3) - strona 3

Fragment notatki:


Zarządzanie przez cele
To, co się obecnie popularnie określa jako „zarządzanie przez cele”, jest reformistycznym sposobem podejścia, usiłującym odwrócić kierunek planowania tak, aby przebiegało ono od dołu w górę hierarchii organizacyjnej. Filozofia, sposób postępowania i problemy zarządzania przez cele (ZPC).
Filozofia zarządzanie przez cele: Przy tradycyjnym sposobie podejścia do planowania i kontroli rodzice mogli powiedzieć uczniowi w klasie maturalnej, że jego konkretnym zadaniem jest co najmniej jedna ocena bardzo dobra, najwyżej jedna dostateczna i ani jedna niedostateczna. Wynikałoby to z ich ciągłych celów kształcenia ,oznaczających przyjęcie na uniwersytet. Jeśli uczeń zdołałby zrealizować to zadanie i osiągnąć ten cel, zapewne jego rodzice daliby mu nagrodę :okazali uznanie, opłacili czesne czy kupili nowy samochód, Przypuśćmy jednak, że rodzice ucznia zastosowali radykalnie odmienne podejście w postaci zarządzania przez cele. Zamiast rozpoczynania od ustalenia celów dla ucznia, pierwszym krokiem byłoby skłonienie go do określenia własnych celów i zadań dotyczących wykształcenia. Uczeń przedstawiłby je rodzicom i kontrolował swoje ogólne zachowanie tak, aby zrealizować te zadania. Przynajmniej w końcu roku, ale raczej należałoby mieć nadzieję, że częściej, uczeń przedstawiłby rodzicom własną ocenę swoich wyników w realizacji własnych zadań. Sposób podejścia ZPC zakłada, że uczeń działałby sku ­ teczniej, bo sam zaplanował swoje cele i sam kontroluje swoje zachowanie. Może nawet pracowa ł by więcej, ponie ­ waż jest zaangażowany we własne plany i wykształcenie. Być może są to zbyt optymistyczne założenia, gdyż uczeń mógł nie być dostatecznie dojrzały do określenia swych zadań akademickich, a może nawet nie wiedział, że chce wstąpić na uniwersytet. Być może też. gdyby miał taką możliwość , uczeń zadecydowałby, że wcale nie zamierza uczyć się na uniwersytecie. Niestety, wielu młodych ludzi znalazło się na uniwersytecie tylko dlatego, że ich rodzice tego oczekiwali i w tym celu ukształtowali życie swoich dzieci.
U podstaw ZPC mieści się zbiór przekonań o ludziach i nowoczesnych organizacjach. W myśl tych przekonań prawdziwe są następujące stwierdzenia:
1 . Większość ludzi odczuwa potrzeby władzy, autonomii, kompetencji, osiągnięć i twórczości , motywujące w coraz większym stopniu tych, którzy zaspokoili potrzeby fizjo ­ logiczne i bezpieczeństwa.
2. Ludzie pragną zaspokoić swoje potrzeby przez pra­cę, jeśli im się to umożliwi ; ludzie dojrzali nie są z na­tury leniwi; mają wrodzoną energię, która wyzwala się wtedy, gdy mają samodzielność.
3. Poziom wykształcenia, kompetencji i specjalizacji pracowników podniósł się w takim stopniu, że każdy z nich ma do wniesienia znaczną wiedzę — często nie znaną prze

(…)

… bieżących spraw operacyjnych, wielu kierowników niechętnie odnosi się do wymagań czasu, stawianych przez ZPC, które przyniosą efekty dopiero w przyszłości — je­żeli w ogóle. Osoby, które uważają się za skutecznych kierowników, mogą nie odczuwać żadnej potrzeby po­święcania czasu i energii takiemu zbędnemu zamierzeniu.
Zbyt wąski punkt widzenia. Zarządzanie przez cele jest nakierowane w indywidualistyczny…
…, żeby wprowadził system ZPC „do popołudnia następnego czwartku". Jednakże zarządzanie przez cele nie jest daw­ką lekarstwa, zażywaną przez chore przedsiębiorstwo dla wyzdrowienia, ani prostą techniką, którą można zastoso­wać w ciągu trzech godzin. Jest ono zarówno filozofią, jak i zbiorem technik, których pełne zastosowanie wyma­ga lat.
Sposób postępowania w zarządzaniu przez cele:
Podstawowym dążeniem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz