Zarządzanie przez cele

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie przez cele - strona 1 Zarządzanie przez cele - strona 2

Fragment notatki:


Techniką zarządzania integrującą funkcje planowania i kontroli jest zarządzanie przez cele (ZPC). Myślą przewodnią zarządzania przez cele jest następujące sformułowanie: „Ważniejsze jest to co się zrobi, niż to co się robi”.
Założenia ZPC:
ludzie w coraz większym stopniu dążą do zaspakajania potrzeb wyższego rzędu
we współczesnych warunkach dynamicznego otoczenia nie sprawdzają się mechanistyczne systemy zarządzania (scentralizowane, sformalizowane, sztywne)
ludzie pracują wydajniej, jeśli mają wpływ na to co robią
kierownicy powinni być oceniani na podstawie wyników pracy swoich podwładnych.
Procedura ZPC:
określenie obszarów wyników kluczowych (OWK) - newralgicznych centrów organizacji decydujących o jej sukcesach;
opracowanie propozycji celu przed podwładnego;
negocjacje przełożonego z podwładnym;
zatwierdzenie celu przez przełożonego zajmującego wyższy szczebel w hierarchii;
opracowanie sposobu realizacji celu przez podwładnego;
opracowanie karty zadań kierownika (podwładnego);
opracowanie indywidualnego planu usprawnień (IPU);
opracowanie zakładowego planu usprawnień;
okresowe przeglądy, okresowe spotkania;
kontrola osiąganych wyników;
wznowienie ZPC na kolejny okres.
Zalety i wady ZPC:
zalety:
zmniejszają się koszty zarządzania
zwiększa się innowacyjność zachowań pracowników (bo każdy pracownik jest zobowiązany do opracowania IPU, z czego jest później rozliczany)
poprawia się atmosfera pracy (konsultacje między przełożonym a podwładnym)
wady:
wysoka formalizacja działań
ZPC jest dość często wdrażane na siłę przez kierownictwo naczelne
Podejmowanie decyzji w organizacji Decyzja to świadomy wybór jednego z rozpoznanych i dostępnych wariantów działania.
Decyzje dzieli się na programowane i nieprogramowane. Decyzje programowane mają wyraźną strukturę (podejmuje się je według określonego algorytmu), nieprogramowane zaś - niejasną. Decyzje dzielą się również na podejmowane w warunkach pewności, ryzyka i niepewności.
EGZAMIN - JEDNA KARTKA A4! Z lewej strony u góry, WIELKIMI LITERAMI imię i nazwisko, obok krzyżykami oznaczyć plusy, które uzyskano, potem numer indeksu (CZYTELNIE) oraz godziny wykładu, na który się jest zapisanym (WSZYSTKO W JEDNEJ LINII, KTO NIE WPISZE GODZINY MA 2); zostanie podyktowanych 7 pytań, pytania pisać jedno pod drugim, bez miejsca na odpowiedź, oddzielone grubą kreską od odpowiedzi (odpowiedzi: ad 1, ad 2 itd.); jeśli chodzi o wymienianie, to TRZEBA WYMIENIAĆ W SŁUPKACH! Pytania, kiedy trzeba będzie coś wyjaśnić, będą miały limit linijek (np. czym się różni rozpiętość kierowania od zasięgu kierowania?); wpisy do indeksów WYŁĄCZNIE W DNIU EGZAMINÓW (po max 2,5 godzinach prace będą sprawdzone); egzamin trwa PÓŁ GODZINY! _________ na egzamin przyjść z DOWODAMI OSOBISTYMI! Precyzja sformułowań odgrywa istotną rolę! ... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz