Podstawy wychowania - omówienie (sem. I)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy wychowania  - omówienie (sem. I) - strona 1 Podstawy wychowania  - omówienie (sem. I) - strona 2 Podstawy wychowania  - omówienie (sem. I) - strona 3

Fragment notatki:

M. Barabas, Teoretyczne podstawy wychowania, Wartości, klasyfikacja, 6 grup wartości Teoretyczne podstawy wychowania 13.10.2011 „Wartości” Aksjologia - nauka o wartościach zajmująca się ich badaniem natury wartości, podstawami i kryterium wartościowania. Valor, valere (łac.) - wartość, być wartym Na gruncie psychologicznym wartość to zainteresowanie jakim obdarza się jakiś przedmiot, bądź też szacunek jakim darzy się jakąś osobę. Na gruncie socjologii wartość to przedmiot materialny lub idealny, idee lub instytucje, przedmiot rzeczywisty lub wyimaginowany w stosunku do którego jednostki bądź zbiorowości przyjmują postawę szacunku, przypisują mu bardzo ważną rolę w swoim życiu, a dążenie do jego osiągnięcia odczuwają jako przymus. Na gruncie pedagogiki (Mieczysław Łobocki) wartość to wszystko, co uchodzi za ważne i cenne dla jednostki i społeczeństwa oraz jest ze wszechmiar godne pożądania co wiąże się z pozytywnymi przeżyciami i stanowi jednocześnie cel dążeń ludzkich. Ideał wychowania to najwyższa wartość do której dążymy. Cele wychowania są pomocne w osiągnięciu tej wartości. 2 teorie istnienia wartości: obiektywny charakter wartości i subiektywny charakter wartości. Obiektywna - wartości to właściwości przedmiotów istniejące niezależnie od tego jak oceniają je ludzie, są absolutne, powszechnie obowiązujące Subiektywna - wartości są właściwościami ukonstytuowanymi przez człowieka. Nie ma wartości samych w sobie Współcześnie podkreśla się obiektywno - subiektywny charakter wartości Klasyfikacja wartości:
1. Edward Spranger: 6 grup wartości: - teoretyczne (odkrywanie prawdy jaką jest nauka)
- ekonomiczne - estetyczno - artystyczne (dla tych, którzy cenią przeżywanie piękna, harmonię) - społeczne (na 1 miejscu bezinteresowne działanie na rzecz innych) - polityczne (wpływy, władza) - religijne (bóg, wiara) 2. Jonathan Turner: - autoteliczne (nadrzędne, centralne) - ich realizacja jest dobrem samym w sobie - heteroteliczne (instrumentalne) - podrzędnie, mniej ważne, pomocnicze w osiąganiu wartości autotelicznych - uznawane (geneza społeczna, związane z przekonaniami określającymi ich obiektywne znaczenie w otoczeniu społecznym) - odczuwane (wywodzą się z indywidualnych skłonności człowieka, związane z emocjami) - deklarowane (sami deklarujemy) - zinternalizowane (rzeczywiście uznawane, poprzez które jednostka określa siebie samę, są to jej wartości) 3. Max Scheler  - hedoniczne - utylitarne - witalne (biol)
- duchowe (kulturowe, estetyczne, poznawcze i prawne) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz