Podstawy nawiązania pracy - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 350
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy nawiązania pracy - omówienie - strona 1 Podstawy nawiązania pracy - omówienie - strona 2 Podstawy nawiązania pracy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

41.Charakterystyka podstaw nawiązania pracy
Uwagi ogólne.
Do nawiązania stosunku pracy w administracji publicznej w dużej mierze stosuje się przepisy KP i KC, niektóre kwestie w pragmatykach urzędniczych uregulowano jednak odrębnie (jest to regulacja wyprzedzająca w stosunku do KP)
Regulacja z KP i KC:
Zakres informacji, których żądać może pracodawca od pracownika,
Forma nawiązania stosunku pracy,
Sposób składania oświadczeń woli,
Warunki pracy i płacy.
Regulacje z pragmatyk urzędniczych:
Normy dotyczące przesłanek zatrudnienia i skutków ich niezachowania,
Tryb zatrudnienia. Zgodnie z art. 211 KP pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie danych osobowych obejmujących:
Imię (imiona) i nazwisko,
Imiona rodziców,
Datę urodzenia,
Miejsce zamieszkania (do korespondencji),
Wykształcenie,
Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (NIE opinie i referencje, a dokumentacja dotychczasowego zatrudnienia w innych zakładach pracy) Pracodawca ma prawo żądać również:
Imiona i nazwiska dzieci (jeśli to konieczne ze względu na szczególne uprawnienia pracownika),
Numer PESEL,
Innych danych osobowych pracownika (jeżeli wynika to z przepisów rangi ustawowej):
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo z winy umyślnej,
Pracodawca nie może żądać innych danych osobowych!
Inne niż wymienione dane mogą być przedstawione pracodawcy wyłącznie z inicjatywy kandydata.
Udostępnienie pracodawcy danych następuje w formie oświadczenia.
Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania wymaganych danych.
Forma nawiązania stosunku pracy.
Ustawodawca wymaga, by umowa o pracę czy każda inna podstawa nawiązania stosunku pracy była zawarta na piśmie.
W tej samej formie winny być dokonywane zmiany warunków umowy, wyboru, powołania i mianowania.
Naruszenie warunku pisemności nie wpływa na skuteczność nawiązania stosunku pracy. Z punktu widzenia skuteczności ( nie prawidłowości )stosunek pracy może być nawiązany również w formie ustnej, czy nawet dorozumianej.
Treść podstawy nawiązania stosunku pracy.
Do stosunków pracy w administracji publicznej zastosowanie znajdują przepisy KP dotyczące warunków pracy i płacy. Kształtowanie treści podstawy nawiązania stosunku pracy odbywa się z uwzględnieniem zasad:
Uprzywilejowania pracownika zakaz pracy i płacy poniżej minimalnych norm ochronnych (np. minimalne wynagrodzenie) oraz maksymalnych norm ochronnych (np. nieprzekraczalny czas pracy)


(…)

… umowy mają dużą swobodę kształtowania treści stosunku, ograniczeni są jedynie celem dla którego został zawiązany stosunek pracy oraz bezwzględnym charakterem niektórych przepisów prawa.
Składniki wynikające z prawa pracy w rozumieniu art. 9 KP zwłaszcza z postanowień układów zbiorowych pracy i regulaminów wynagrodzenia.
Przenikanie do umowy indywidualnej korzystniejszych rozwiązań z przepisów KP…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz