Podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem banków-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem banków-opracowanie - strona 1 Podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem banków-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem banków Ustawa stanowi, iż banki mogą być tworzone jako:
- banki państwowe (obecnie jedynym państwowym bankiem komercyjnym jest Bank Gospodarstwa Krajowego początkowo traktowany jako bank rozliczający zobowiązania likwidowanych banków, obecnie wraz z NBP uczestniczący w kasowej obsłudze budżetu)
- banki spółdzielcze (założycielami banku spółdzielczego mogą być tylko osoby fizyczne w liczbie wymaganej dla założenia spółdzielni - liczby te określa prawo spółdzielcze, bank taki jest spółdzielnią i w zakresie nieuregulowanym przepisami prawa bankowego stosuje się prawo spółdzielcze)
- banki w formie spółek akcyjnych . (założycielami banku w formie spółki akcyjnej mogą być osoby prawne i osoby fizyczne, z tym że założycieli nie może być mniej niż 3, do utworzenia i funkcjonowania banków w formie spółek akcyjnych w zakresie nieuregulowanym prawem bankowym stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych)
Tryb postępowania związanego z tworzeniem banku, z wyjątkiem banku państwowego obejmuje dwa etapy: - uzyskanie przez założycieli zezwolenia na utworzenie banku , po otrzymaniu zezwolenia może nastąpić zorganizowanie banku i jego rejestracja, jako osoby prawnej
- uzyskanie przez bank zezwolenia na podjęcie działalności operacyjnej  wtedy można dopiero rozpocząć wykonywanie czynności bankowych
Co do banków państwowych Bank tworzone są przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra Skarbu zaopiniowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Rozporządzenie Rady Ministrów o utworzeniu banku państwowego określa nazwę, siedzibę, przedmiot i zakres działania banku, jego fundusze statutowe, w tym środki wydzielone z majątku Skarbu Państwa, które stają się majątkiem banku.
Zgodnie z przepisami prawa bankowego utworzenie banku może nastąpić, jeżeli zostało zapewnione wyposażenie banku w odpowiednie fundusze własne dostosowane do rozmiarów działalności i rodzajów świadczonych czynności bankowych, a założyciele i osoby mające objąć w banku funkcje kierownicze spełniają określone wymagania (m.in. dwóch z nich musi wykazać się odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem i znajomością języka polskiego). Należy także zapewnić odpowiednie dla banku pomieszczenia i urządzenia techniczne. Ustawodawca określił minimalny poziom kapitału założycielskiego  równowartość 5 mln euro . W przypadku banków spółdzielczych, których założyciele wyrazili zamiar zawarcia umowy zrzeszenia kapitał założycielski nie może być niższy od równowartości w złotych 1 mln euro.
Szczególną rolę w postępowaniu koncesyjnym przypada Komisji Nadzoru Finansowego.
Wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie zezwolenia na utworzenie banku powinien zawierać: określenie nazwy i siedziby banku, określenie czynności bankowych, do których wykonywania bank ma być upoważniony, oraz dane o przedmiocie i zakresie zamierzonej działalności, dane dotyczące:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz