Podstawowe zagadnienia ubezpieczeń społecznych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe zagadnienia ubezpieczeń społecznych-opracowanie - strona 1 Podstawowe zagadnienia ubezpieczeń społecznych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Podstawowe zagadnienia ubezpieczeń społecznych Pracownik wchodząc do stosunku pracy staje się również podmiotem ubezpieczeń społecznych. Dotyczy to sytuacji kiedy pracownik z różnych powodów nie może świadczyć pracy i pozostaje bez środków do życia. Ubezpieczenia społeczne były uważane za część prawa pracy, ale aktualnie uważa się, że ta dziedzina prawa wyodrębniła się z prawa pracy i stanowi odrębną dziedzinę (ubezpieczeniami objęci są już nie tylko pracownicy, ale także duchowni, przedstawiciele wolnych zwodów, indywidualni rolnicy itp. - dlatego jest to uzasadniony pogląd, że ubezpieczenia społeczne to odrębna gałąź pracy).
Rodzaje ubezpieczeń społecznych ze względu na zakres świadczeń: Ubezpieczenia emerytalne - polegają na comiesięcznej wypłacie określonej kwoty osobom, które osiągnęły wiek emerytalny.
Ubezpieczenia rentowe - polegają na comiesięcznej wypłacie określonej kwoty w okresie wyznaczonym przez specjalną komisję np. osobom niezdolnym do pracy.
Rozróżniamy rentę : inwalidzką - z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniową - dodatek do renty inwalidzkiej na przekwalifikowanie,
rodzinną - jeśli osoba która zmarła pobierała lub była uprawniona do emerytury bądź renty; mogą ją otrzymywać:
wdowy/wdowcy,
sieroty (dodatkowe zasiłki dla sierot całkowitych),
rodzice. Ubezpieczenia chorobowe - polegają na wypłacie określonej kwoty w razie chorób oraz za urlopy macierzyńskie. Ubezpieczenia wypadkowe - polegają na wypłacie określonej kwoty w postaci odszkodowań i zasiłków z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz