Podstawowe określenia. Jednostki miary

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe określenia. Jednostki miary - strona 1 Podstawowe określenia. Jednostki miary - strona 2 Podstawowe określenia. Jednostki miary - strona 3

Fragment notatki:

Podstawowe  określenia       Wielkości są to cechy lub właściwości, których stany mogą być porównywane jak  wymiary, temperatura, czas, siła itd. Dla metrologii istotne są te wielkości  fizyczne, które  można porównać ilościowo. Są to wielkości mierzalne. Wielkości, które możemy porównać  wyłącznie jakościowo nazywamy niemierzalnymi. Wraz  z rozwojem techniki wiele wielkości  wcześniej niemierzalnych, zostaje zaliczonych do wielkości mierzalnych. Porównywać  można tylko stany tej samej wielkości. Porównanie dwóch różnych wielkości nie ma sensu.  Dla wielkości mierzalnych porównywane stany nazywamy wartościami wielkości. Są one  określone liczbowo. Zespół czynności w wyniku których, następuje doświadczalne  wyznaczenie z określoną dokładnością wartości danej wielkości, nazywa się pomiarem.  Wartość wielkości otrzymujemy, mając do dyspozycji skalę utworzoną ze znanych wartości  wielkości tj. określonej stałej wartości wielkości mierzonej, której wartość liczbową  przyjmuje się równą jedności w postaci jednostki miary. Podstawowa czynność pomiaru  polega na stwierdzeniu,  ile razy jednostka miary   [ Q ]   mieści się w wielkości mierzonej   Q  to znaczy, że wartość   Q   każdej wielkości mierzalnej można wyrazić jako iloczyn wartości  liczbowej   { Q }   przez jednostkę miary   [ Q ]  .                                          Q = { Q }  ×   [ Q ]  Równanie to nazywa się podstawowym równaniem pomiaru.  Zależności między wielkościami mierzalnymi różnego rodzaju wyraża się w postaci wzorów. Jednostki miary        Jednostki miary tworzy się dla wszystkich wielkości fizycznych w celu zapewnienia  jedności miar stosowanych w świecie. Odpowiednio uporządkowany zbiór wszystkich  jednostek podstawowych i pochodnych w danym układzie wielkości  nazywa się układem  jednostek miar, który wraz z postępem techniki doznawał kolejnych modyfikacji i nosi  międzynarodowy charakter. Międzynarodowy Układ Jednostek Miar - układ  SI  -patrz tablica  został  przyjęty przez Generalną Konferencję Miar  (GKM) w 1960 r.  oraz  był uzupełniony i  zmodernizowany na kolejnych konferencjach. Układ SI,  który  zawiera  7 jednostek podstawowych oraz 2  jednostki uzupełniające oparty  jest o  następujące zasady:  Jednostki pochodne są spójne z jednostkami  podstawowymi i uzupełniającymi.         Wielokrotności  jednostek układu SI  tworzy się wg  podziału dziesiętnego  i  wyraża  za  pomocą   do tego dostosowanych przedrostków  (patrz tablica)   Układ SI stanowiąc nowoczesną postać międzynarodowego systemu metrycznego miar 

(…)

… jest masą międzynarodowego wzorca tej jednostki
przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar w Sevres (III
GKM, 1901).
sekunda jest czasem trwania 9192631770 okresów promieniowania,
odpowiadającego przejściu między dwoma nadsubtelnymi
Natężenie
Prądu
elektrycznego
amper
A
Temperatura
kelwin
K
Światłość
kandenla
cd
poziomami stanu podstawowego atomu Cs133 (XII GKM,1967).
amper jest natężeniem prądu elektrycznego nie zmieniającego się
który płynąc w dwóch równoległych przewodach prostoliniowych
nieskończenie długich, o przekroju okrągłym znikomo małym,
umieszczonych w próżni w odległości jednego metra jeden od
drugiego, wywołałyby między tymi przewodami siłę równą dwóm
dziesięciomilionowym częściom niutona na każdy metr długości
przewodu
( IX GKM, 1948).
kelwin jest 1/273,16 częścią temperatury termodynamicznej punktu
potrójnego wody (XIII GKM, 1967).
kandela jest to światłość, jaką ma w określonym kierunku źródło
emitujące promieniowanie monochromatyczne o częstotliwości
12
Liczność
materii
mol
mol
Kąt płaski
radian
rad *
Kąt
bryłowy
steradian sr *
540 × 10 Hz i którego natężenie promieniowania w tym kierunku
jest równe 1/683 W/ sr (XVI GKM,1979).
mol jest licznością (ilością) materii układu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz