Płaskie kratownice dachowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Płaskie kratownice dachowe - wykład - strona 1 Płaskie kratownice dachowe - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Płaskie kratownice dachowe
Wprowadzenie
Kratownice są ustrojami zbudowanymi z prętów prostych, połączonych osiowo w nominalnie przegubowych węzłach. W takich konstrukcjach obciążenie ze­wnętrzne, przyłożone do węzłów, w postaci sił skupionych powoduje powsta­wanie tylko sił osiowych w prętach. Pręty kratownicy mogą być rozmieszczone w jednej płaszczyźnie i wówczas powstaje ustrój płaski, który w przypadku dźwi­gara dachowego jest nazywany również wiązarem. W pozostałych przypadkach występują przestrzenne układy prętów tworzące kratownice przestrzenne. Takie konstrukcje dachowe projektuje się w postaci kratownic wielopasowych, płyt prę­towych o regularnej budowie topologicznej (struktur przestrzennych), kopuł itp. W układach poprzecznych hal płaskie kratowe dźwigary dachowe mogą stanowić element podparty przegubowo na stalowych bądź żelbetowych słupach (rys. 6.la) lub być ryglem ramy sztywno połączonym ze słupami (rys. 6.Ib i c). Wiązary mogą być ustrojami jedno- (rys. 6.la, b) lub wieloprzęsłowymi (rys. 6.Id).
Zewnętrzne pręty kratownic nazywa się pasami — górnym i dolnym. Są one połączone prętami pionowymi (słupkami) i skośnymi (krzyżulcami). Odległość między sąsiednimi węzłami kratownicy w kierunku rozpiętości L nazywa się jej przedziałem (lub oczkiem), a odległość między osiami ciężkości pasów h wy­sokością konstrukcyjną. Z uwagi na geometryczny układ prętów zewnętrznych rozróżnia się kratownice o pasach równoległych, trójkątne, trapezowe, dwutrape-zowe i inne (np. łukowe). Wewnętrzne pręty kratownic mogą być rozmieszczone w różny sposób i tworzyć skratowania bez słupków (typu V), ze słupkami (typu N), półkrzyżulcowe (typu K), krzyżowe (typu X), a także kombinacje tych typów. Ukształtowanie geometryczne dźwigarów kratowych zależy od:
— rodzaju pokrycia dachowego (blacha fałdowa, dachówka, papa bitumiczna) i wymaganego spadku połaci dostosowanego do rodzaju pokrycia,
— środka transportu dźwigarów kratowych z wytwórni na plac budowy oraz gabarytów skrajni drogowej lub kolejowej,
— rozpiętości, sposobu podparcia oraz obciążenia i przeznaczenia ustroju.
Na ukształtowanie geometryczne wiązarów mogą również mieć wpływ wyniki analiz wytężenia konstrukcji i ocena stopnia złożoności jej wykonania.
Rodzaj osłon dachowych ma wpływ nie tylko na wymagany spadek poła­ci dachu (a więc i wiązara), ale również na sposób przekazania obciążenia na kratownicę, np. przez płatwie w węzłach kratownicy, wtedy to parametry nośno­ści i sztywności płyt dachowych rzutują na przyjęcie długości przedziału (oczek) wiązara. Obciążenie od bezpłatwiowego pokrycia dachowego jest traktowane jako równomiernie rozłożone od reakcji płyt i powoduje zginanie pasów wiązara. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz