Planowanie taktyczne- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2975
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie taktyczne- opracowanie - strona 1 Planowanie taktyczne- opracowanie - strona 2 Planowanie taktyczne- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Planowanie taktyczne.
Planowanie taktyczne jest rozwinięciem i uszczegółowieniem planu strategicznego. Celem średniookresowego planowania jest rozłożenie realizacji planu strategicznego w krótszych okresach (najczęściej miesiąc, kwartał, pół roku). W planie strategicznym są planowane wymagane zasoby do realizacji strategii, a w planie taktycznym określane poziomy wstępnego wykorzystania i obciążenia tych zasobów (ludzi, kapitału, budynków i maszyn) (rys. 1.8.1). Opracowanie poszczególnych planów średniookresowych, np. sprzedaży, produkcji, logistyki, marketingu jest koordynowane i wzajemne dostosowywanie do popytu na rynku, aby odpowiadały sobie wzajemnie terminy sprzedaży, produkcji czy zaopatrzenia dla poszczególnych grup produktów.
Na rysunku 1.8.1. uwzględniono kontrolę wykonania planu na bazie dostępnych i dysponowanych zasobów przedsiębiorstwa - ludzkich, produkcyjnych, magazynowych, transportowych, zaopatrzeniowych (we współpracy z dostawcami), kapitałowych itp. W wyniku kontroli następuje sprzężenie zwrotne do:
zatwierdzenia planu taktycznego i przejścia do planowania operatywnego krótkookresowego;
przejścia do korekty planu taktycznego i wyboru innego wariantu planu lub przejścia do planu strategicznego i przeniesienia części planowanych zadań na inne okresy planistyczne (inne kwartały, miesiące).
Zapamiętaj: Plan na poziomie taktycznym może być przyjęty do realizacji, gdy wykonane zostanie zbilansowanie planowanych zadań z potencjałem przedsiębiorstwa i stwierdzona zostanie możliwość realizacji planu na bazie dysponowanych zasobów, w okresie realizacji planu.
Zagadnienia bilansowania potrzeb i dostępnych zasobów występuje na każdym poziomie planowania i zostaną omówione później.
Przejście z poziomu planowania strategicznego do taktycznego oraz zmianę szczegółowości planów przedstawia tabela 1.8.1.
Plan strategiczny
Produkt
Aparaty fotograficzne
Okres
Rok 2007
Rok 2008
plan
28000
34000
Plan taktyczny
Rodzina produktów
Grupa produktów - Aparat cyfrowy ZX
Grupa produktów - Aparat cyfrowy AX
Okres
I połowa roku
II połowa roku
I połowa roku
II połowa roku
Plan
ZX - 8000; AX - 4500
ZX - 10000; AX - 5500
ZX - 9400; AX - 5200
ZX - 11800; AX - 7600
Okres
Kwartały
Kwartały
I
II
III
IV
I
II


(…)

…), jak i powiązania zewnętrzne (z dostawcami i odbiorcami). Układ z powiązaniami zewnętrznymi nazwany jest w teorii sterowania układem względnie odosobnionym (rysunek 1.10.3).
System logistyczny jako układ sterowania pozostaje w określonym stanie (stan układu). Zamówienia do klientów są w pewnej części już wysłane, a pozostałe są w stanie kompletacji i przygotowania do wysyłki. W magazynie jest zajęta określona…
… odkładczych w strefie przyjęć).
Pomiędzy elementami systemu logistycznego (komórki organizacyjnymi - działem zaopatrzenia, działem magazynu, działem dystrybucji, działem transportu i spedycji, a także ich wewnętrznymi stanowiskami pracy) występują połączenia, a układ nazywamy sprzężonym. W teorii sterowania w systemach logistycznych wyróżniane są:
sprzężenie szeregowe dwóch układów (elementów) polega…
… operacji - np. stan przyjęcia ładunku do magazynu, stan kompletacji ładunku, stan wydania ładunku z magazynu) oraz liczby wzajemnych powiązań (sprzężeń).
Patrząc na system logistyczny z punktu widzenia potrzeby ciągłego sterowania operacjami i zasobami logistycznymi, widzimy zbiór elementów (stanowisk pracy, komórek organizacyjnych w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa) powiązanych…
…, zmniejszenie pracochłonności i zużycia materiałów, zmniejszenie wielkości i liczby miejsc utrzymania zapasów, najlepsze wykorzystanie powierzchni i przestrzeni.
Ciekawostka: Projektowanie lokalizacji zasobów jest jednym z najważniejszych etapów organizacji supermarketów, stadionów, kin i centrów rozrywki, aquaparków i wesołych miasteczek, centrów handlowych, dworców kolejowych i portów lotniczych, urzędów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz