Planowanie szkolenia - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie szkolenia - opracowanie - strona 1 Planowanie szkolenia - opracowanie - strona 2 Planowanie szkolenia - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Planowanie szkolenia Plan treningu musi:
opierać się na wynikach uzyskanych przez zawodnika w testach lub podczas zawodów,
powinien uwzględniać rozwój wszystkich parametrów treningowych oraz wymogi kalendarza startów,
dostęp do bazy i sprzętu,
musi być prosty, sugestywny, elastyczny, tak aby treść można było modyfikować w zależności od tempa rozwoju zawodnika,
powstaje w wyniku działań koncepcyjnych,
punkt wyjścia stanowi sformułowanie prognozy umożliwiającej przyjęcie celu, następnie program, a potem plan.
Prognozą określamy naukowo uzasadnione przewidywanie przebiegu i stanu prawdopodobnych przyszłych zdarzeń sportowych i szkoleniowych.
Program zawiera zbiór wewnętrznie spójnych celów, zadań i środków realizacji. Opracowujemy go stosując wybrane kryterium, z uwzględnieniem przyjętych koncepcji dochodzenia do celu, założeń szkoleniowych i wszelkich obiektywnie istniejących ograniczeń.
Plan jest zbiorem decyzji, zawiera cele i środki ich realizacji, określa czas uruchamiania poszczególnych przedsięwzięć. W sporcie wyróżnia się plany perspektywiczne, plany długookresowe, średniookresowe, krótkookresowe oraz plany bieżące. Plan powinien charakteryzować się następującymi cechami:
celowość - wykonanie planu winno prowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu w ściśle określonym terminie,
wykonalność - skoordynowanie zamierzeń w warunkach działalności, z aktualnymi możliwościami zawodników,
wewnętrzna zgodność - nie powinien zawierać sprzeczności, a także takich elementów, które umożliwiają jego realizację,
przejrzystość strukturalna - jednoznaczny i zrozumiały zarówno dla trenera, jak i zawodnika,
plastyczność - możliwość dokonywania zmian i wprowadzania korekt w trakcie realizacji,
ekonomiczność - osiągnięcie celu jak najmniejszym nakładem pracy.
Głównym zadaniem planu perspektywicznego jest wytyczenie kierunku postępowania z zawodnikiem na przestrzeni kilku lat, zależnie od kwalifikacji i wieku sportowca, a także terminów głównych zawodów. Budowa takich planów opiera się na prawidłowościach systemu szkolenia w danej dyscyplinie i przeprowadzonej analizie przygotowania zawodnika. Na tej podstawie ustala się cele, główne zadania, podstawowe środki, wielkość obciążeń. Ważną rolę pełnią normy kontrolne, które stymulują poziom wszystkich elementów przygotowania, a jednocześnie ujawniają braki w rozwoju elementów podlegających wytrenowaniu. W planach długookresowych wyróżnia się dwa rodzaje planów rocznych: organizacyjno - szkoleniowy i szkoleniowy. Plan organizacyjno - szkoleniowy zostaje opracowany na podstawie planu perspektywicznego, uwzględniając aktualny kalendarz imprez oraz realne możliwości zawodnika w ścisłym powiązaniu z okresami szkoleniowymi. Istotnym jego elementem jest grafik organizacji szkolenia. Plan ten zawiera ilościowe informacje na temat:


(…)

… obciążeń, a także wykorzystania grup środków treningu na przestrzeni makrocyklu. Opracowując roczny plan szkolenia należy uwzględnić elementy:
założenia szkoleniowe dla grupy:
skład, jego uzasadnienie i charakterystyka (ocena poziomu sportowego, podstawowe braki z zakresu przygotowania sprawnościowego, techniki i taktyki),
periodyzacja treningu - terminy, czas trwania okresów szkolenia,
dynamika obciążeń…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz