Oznaczenie stopnia peroksydacji lipidów w erytrocytach - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczenie stopnia peroksydacji lipidów w erytrocytach - omówienie - strona 1 Oznaczenie stopnia peroksydacji lipidów w erytrocytach - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Oznaczenie stopnia peroksydacji lipidów w erytrocytach
Niezaburzony ustrój równowaga między wytwarzaniem RFT a ich usuwaniem.
Naruszenie równowagi niekontrolowana produkcja RFT.
Działanie RFT:
Uszkodzenie materiału biologicznegi
Modyfikacje makrocząstek
Zaburzenia w strukturze białek
Kw nukleinowych
Lipidów błon komórkowych
Peroksydacja lipidów- wolnorodnikowy proces utleniania wielonienasyconych kw tłuszczowych lub reszt wielonienasyconych kw tłuszczowych wchodzących w skład fosfolipidów, w którym powstają nadtlenki tych związków.
Peroksydacja lipidów składa się z 3 faz:
1) Inicjacja:
Oderwanie at wodoru od cząsteczki wielonienasyconego kw tłuszczowego lub reszty takiego kw wchodzącego w skład fosfolipidu
LH + OH* L* + H2O
Najsłabsze ogniwo łańcucha węglowego: wiązanie między at C i H w gr metylenowej sąsiadującej z dwoma wiązaniami podwójnymi.
W tym miejscu następuje dysocjacja wiązania C-H.
W wyniku tej reakcji powstaje wolny rodnik alkilowy L*.
Rozpad wiązania może zainicjować:
Rodnik hydroksylowy OH*
Nadtlenkowy LOO*
Alkoksylowy LO*
Alkilowy L*
substancji obecnych w komórce lub ksenobiotyków
Rodnik wodoronadtlenkowy HO2*
Ozon
Tlenek i ditlenek azotu
Ditlenek siarki
Podchloryn
Pochodne ferrytowe i nadferylowe
Kompleksy jonów żelaza z tlenem
2) Propagacja (prolongacja)
Wolne rodniki alkilowe L* reagują z tlenem, tworząc wolne rodniki nadtlenkowe LOO*
L* + O2 LOO*
Wolne rodniki nadtlenkowe zdolne są do odrywania atomów wodoru od kolejnych prawidłowych cząsteczek wielonienascyconych kw tłuszczowych LH
LOO* + LH LOOH + L*
Reakcja prowadzi do powstania nadtlenku kw tłuszczowego LOOH.
Ten cykl reakcji może powtarzać się wielokrotnie do momentu zajścia reakcji terminacji
3) Terminacja procesu wolnorodnikowego
Gdy reakcja pomiędzy wolnymi rodnikami prowadzi do powstania produktu, który nie jest wolnym rodnikiem.
Terminacja może sprowadzać się do:
Reakcji między dwoma wolnymi rodnikami alkilowymi
Dwoma rodnikami nadtlenkowymi
Dwoma rożnymi rodnikami które wystepują w układzie:
L* + L* LL
LOO* + LOO* L=O + LOH + O2 LOO* + L* L=O + LOH


(…)

…* + LOO* L=O + LOH + O2 LOO* + L* L=O + LOH
Produktami reakcji terminacji są:
Dimery kwasów tłuszczowych
Oksy lub hydroksykwasy tłuszczowe
Zjawisko reinicjacji- nadtlenki lipidów, czyli nierodnikowe już produkty peroksydacji mogą ulegać rozkładowi prowadzącemu znów do powstania produktów wolnorodnikowych.
Rozpad taki jest inicjowany przez jony metali przejściowych (zwłaszcza Fe i Cu)
Dalsze przemiany…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz