Oznaczanie związków chlorofenolowych metodą chromatograficzną - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 336
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczanie związków chlorofenolowych metodą chromatograficzną - omówienie - strona 1 Oznaczanie związków chlorofenolowych metodą chromatograficzną - omówienie - strona 2 Oznaczanie związków chlorofenolowych metodą chromatograficzną - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Oznaczanie związków chlorofenolowych metodą chromatograficzną
Do tej pory zsyntetyzowano ponad milion związków chemicznych, przy czym większość z nich wprowadzono w sposób zamierzony lub niezamierzony do środowiska przyrodniczego.
Na podstawie 4 głównych kryteriów wybrano (Agencja Ochrony Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych) ponad 200 związków toksycznych, które uznano jako substancje priorytetowe w odniesieniu do badań dotyczących:
Ich obecności w środowisku
Oceny wpływu na ekosystem
Oddziaływanie toksyczne
W tym wpływ ogólnopopulacyjny
4 kryteria:
Powszechność występowania w środowisku
Toksyczność
Oporność na degradację
Zdolność akumulacji we krwi lub/ oraz akumulacji w tkankach stałych, głównie wątroba, która zawiera dużo lipidów (generalnie tkanka tłuszczowa)
W obrębie substancji priorytetowych wyróżniamy 13 związków fenolowych, w tym fenol i 6 związków chlorofenolowych.
Fenol został wpisany jako pierwszy w 1971 roku.
Fenol- hydroksybenzen.
Oprócz niego kilka związków fenolowych:
4-chlorofenol 2,4-dichlorofenol 2,4,6-trichlorofenol pentachlorofenol
Cechy związane z budową:
Toksyczność tych związków wzrasta ze wzrostem liczby podstawników -Cl. Wyjątki: czasem trochlorofenole mogą być bardziej toksyczne niż tetrachlorofenole
Oporność na degradację wzrasta wraz z liczbą atomów Cl (bo musi dojść do rozszczepienia pierścienia aromatycznego)
Rozszczepienie:
Utlenienie
Lub eliminacja atomów Cl
Może dojść do podstawienia gr -OH w pozycję orto
Jak nie będzie -Cl to bardziej podatne na rozszczepienie.
Wraz ze wzrostem liczby atomów Cl wzrasta hydrofobowość danego fenolu, a tym samym:
Zmniejsza się rozpuszczalność w wodzie
Zwiększa się w lipidach- niekorzystne dla organizmów żywych
Silniejsze wychlorowanie danego fenolu powoduje łatwiejszą migrację do frakcji lipidowej, a tym samym akumulację w łańcuchu pokarmowym.
Różnica w 1 atomie Cl jest bardzo duża, bo bardzo zmienia rozpuszczalność w wodzie.
Wykazano, że wszystkie fenole ulegają akumulacji we krwi, natomiast jedynie tetrachlorofenol i pentachlorofenol zdolne są do akumulacji w tkankach stałych.
Pochodzenie fenolu:
1) Aktywność przemysłowa:
Przemysł chemiczny
Przemysł farbiarski


(…)

… płucnych
Skurcz pęcherzyków
Przejawia się to:
Bólem w klatce piersiowej
Trudnościami w oddychaniu
Przedostanie się fenoli przez układ pokarmowy prowadzi do:
Uszkodzenia błony śluzowej układu pokarmowego
Objawia się to:
Bólami i pieczeniem gardła i przełyku
Bólami brzucha
Wymiotami
Niezależnie od drogi wniknięcia związków fenolowych, dochodzić może do:
Zmiany koloru moczu na brunatny- zaczernienie moczu…
…-dichlorofenol i pentachlorofenol są ksenoestrogenami.
Bisfenol A- wybitnie działa ksenoestrogenicznie- bezpłodność u mężczyzn.
Związki te wykazują działanie mutagenne oraz rakotwórcze (2,4,6-trichlorofenol i pentachlorofenol)
Chromatografia adsorpcyjna:
3 składniki:
Złoże- faza nośna stacjonarna (adsorbent) SiO2 Faza nośna ruchoma (rozwijacz) heksan, octan etylu
Mieszanina substancji/ rozdzielany(e) związek(i) (adsorbat) chlorofenole
Zjawisko rozdziału chromatograficznego:
Na rozdzielany związek działają 2 siły:
Siła wywierana przez adsorbent i skierowana ku dołowi
Siła wywierana przez rozwijacz i skierowana ku górze
Dopóki siły te pozostają w równowadze, zachodzi swobodna migracja związku na granicy faz.
W momencie, w którym siła wywierana przez adsorbent jest większa od siły wywieranej przez rozwijacz…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz