Organizacja aparatu pomocniczego szefa rządu i Rady Ministrów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja aparatu pomocniczego szefa rządu i Rady Ministrów - wykład - strona 1

Fragment notatki:

11. Organizacja aparatu pomocniczego szefa rządu i Rady Ministrów.
We wszystkich współczesnych krajach występują organy, które można nazwać sekretariatami rządu. Podstawowym problemem aparatu pomocniczego szefa rządu jest szczególnie silny związek z polityką. Problem ten można rozwiązać różnie w zależności od tego jak zorganizowany jest aparat centrum rządu. Jego zadania dają się podzielić na 2 kategorie: jedna bardziej neutralna — koordynowanie działalności administracji centralnej;
druga polityczna w postaci wypracowania propozycji w sferze polityki i czuwania nad jej realizacją- ta jest bardziej polityczna.
I sposób organizacji centrum rządu polega na powierzeniu niemal w całości przygotowania decyzji szefa rządu fachowemu zespołowi stałych urzędników przy minimalnej roli niewielkiego zespołu osobistych doradców
politycznych szefa rządu - taki model mamy w Niemczech, gdzie aparatem pomocniczym szefa rządu jest urząd kanclerza federalnego - Bundeskanzler Amt. Jest on ogromną jednostką organizacyjną zatrudniającą ponad 500 funkcjonariuszy. Równolegle działa liczniejszy (700 pracowników) urząd prasy i informacji. Urzędem kanclerskim kieruje szef w randze ministra federalnego przy pomocy dwóch ministrów i 6 dyrektorów generalnych. Kanclerz ma natomiast do pomocy niewielki własny urząd organizacyjnie wyłączony z urzędu kanclerskiego, składający się z urzędu prywatnego i komórki do spraw koordynacji. Zadania komórki urzędu kanclerskiego są ograniczone do koordynacji bez szerszego podejmowania kwestii bardziej politycznych.
II sposób to oddzielenie zadań typu prawniczego i administracyjnego, które wymagają fachowej wiedzy, powierzonych fachowemu aparatowi urzędniczemu od zadań typu politycznego powierzonych osobnej jednostce organizacyjnej, złożonej z osób powołanych na zasadzie zaufania politycznego. Jest to zarazem rozdział zadań koordynacyjnych i zadań w sferze kształtowania polityki - rozwiązanie to występuje we Francji. Jednostką fachową! stałą jest sekretariat generalny rządu, a jednostką polityczną gabinet premiera.
Polska kancelaria Prezesa RM jest wciąż w trakcie kształtowania się. Już nie jest tak jak do niedawna superministerstwem zajmującym się różnymi sprawami, które ciężko było przypisać do któregoś innego resortu. W 1996 roku przekazano te sprawy ministrom resortowym, a większość ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Zadania kancelarii Prezesa RM: obsługuje premiera w zakresie administracyjnym, merytorycznym i politycznym; obsługuje wicepremierów i ministrów bez teki, pracę RM i jej posiedzenia, pracę komitetów stałych i różnych komitetów tworzonych doraźnie, pełnomocników rządu. Kancelaria stanowi główny czynnik koordynacji pracy całej adm. rządowej na poziomie politycznym i administracyjnym.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz