Opracowanie zagadnień egzaminacyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie zagadnień egzaminacyjnych - strona 1 Opracowanie zagadnień egzaminacyjnych - strona 2 Opracowanie zagadnień egzaminacyjnych - strona 3

Fragment notatki:

Batko. Notatka składa się z 10 stron.
1. Definicja marketingu/ mix W języku polskim słowo „marketing” pojawiło się w słowniku ang-pol w roku 1936 u J. Stanisławowskiego. Autor podaje, że źródłem marketingu jest słowo market i może być ono interpretowane przymiotnikowe; patrz-zyskowny, sprzedażny albo rzeczownikowo- rynek, zbyt. Nie jest to jednak w pełni precyzyjna definicja, podkreśla jednak jeden bardzo ważny aspekt, ze marketing jest zawsze związany z gospodarką rynkową. Powstałe w 1938 roku Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu podaję, do dziś dobrze znaną definicje, że „marketing to przesuwanie wyrobów od producenta do konsumenta”. W II poł lat 50 do marketingu wprowadzone zostaje 4 P- inna nazwa do marketing mix, system marketingowego oddziaływania albo narzędzia marketingowe. Obejmuje ono produkt, dystrybucję, promocję i cenę. Można jeszcze dodać że marketing mix to zespół różnorodnych działań przedsiębiorstwa w celu pozyskania klientów.
2. Potrzeby i klasyfikacja potrzeb Potrzeby- stan braku czegoś co jest niezbędne do funkcjonowania wszystkich żywych organizmów. Składniki- podmiot, przedmiot, powód
Podmiot-organizmy żywe: człowiek, zwierze, rośliny
Przedmiotem są dobra (zasoby, użyteczności, pakiety i oferty)
Przyczyną/ powodem dla których dany przedmiot zaspokoją potrzebę. Ludzie muszą oddychać muszą mieć tlen
Podział potrzeb: Pierwotne Wtórne Piramida Maslowa Przekazywane w kodzie genetycznym przekazywane w kodzie kulturowym
Np. głód, karmienie, wydalanie,
oddychanie, sen
Na styku potrzeb pierwotnych i wtórnych u ludzi utrzymuje się potrzeba bezpieczeństwa, w wieku dorosłym nie znika, przekształca się w potrzebę posiadania rodziny Potrzeby które wynikają z wnętrza organizmu to potrzeby fizjologiczne Potrzeby które pozwalają nawiązać kontakt z otoczeniem - komunikacyjne 3. Dobra i klasyfikacja dóbr Dobra- przedmioty materialne i niematerialne, które charakteryzują się odpowiednią użytecznością i służą do zaspokajania potrzeb (rzeczy, usługi, stany -środki zaspokajania potrzeb) Podział:
Materialne- komórka, chleb, samochód Niematerialne- wykład, miłość
Naturalne gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel, wiatr, energia słoneczna
Substytucyjne masło / margaryna , kawa / herbata , jabłka / pomarańcze , kino / telewizja, długopis / pióro Produkcyjne do wytwarzania (maszyny i urządzenia, surowce i materiały lub narzędzia)


(…)

… w otoczeniu def ogólna
narzędzia + sposób ich wykorzystywania plan gry której kierownictwo używa do pozycjonowania siebie na wybranym rynku
wybory i kształtowania relacji firmy z otoczeniem ( wybór domeny, sposobu uzyskania przewagi konkurencyjnej, sposobu wykorzystywania narzędzi w tym również narzędzi marketingowych)
12. Strategia marketingowa i strategia konkurencji
Definicja strategii marketingowej: sposób realizacji celów rynkowych przedsiębiorstwa na rynku docelowym . Powinna ona zapewnić sprawną alokację zasobów i realizację spójnych celów działań marketingowych zapewniających przewagę konkurencyjną na konkretnym rynku Def strategii konkurencji: jest pochodną strategii rozwoju i punktem wyjścia dla opracowania strategii marketingowych 13. Najważniejsze decyzje składające się na strategię marketingową…
…, ksiądz, polityk
Kultura zbiorowa- grupa społeczna w której są zaznaczone hierarchie, zasady komunikacji, systemy wartości i która charakteryzuje się odrębnością w odniesieniu do innych grup. Spoiwem grupy jest więź i to ona ostatecznie decyduje o wielkości grupy. Np. audytorium na spotkaniu z papieżem, nawet milionowe jest grupą małą. Natomiast społeczeństwo globalne gdzie styczność jest stosunkowo…
…: promocja to komunikacja marketingowa rozumiana jako pobieranie i przekazywanie informacji zwrotnej pochodzącej również z badań marketingowych
Promocja i promocja sprzedaży:
Promocja sprzedaży to inaczej reklama w kanałach zbytu
Promocja to komunikowanie się przez zwrotność
Podział promocji: szeroka, wąska, czysta(sponsoring) i mieszana (promotion mix), formalna ( złożona z narzędzi komunikowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz