Opłata targowa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opłata targowa-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Opłata targowa Jest to opłata o charakterze lokalnym. Pojawiają się głosy, iż nieekwiwalentność tej opłaty stwarza z niej uproszczony podatek od sprzedaży. Zakres podmiotowy jest szeroki: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, dokonujące sprzedaży na targowiskach. Przedmiotem jest dokonywanie sprzedaży na targowiskach, a ściślej gotowość jej dokonywania. Przychód uzyskiwany przez podatnika nie ma znaczenia przy określeniu wysokości opłaty targowej. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.
Uiszczenie opłaty targowej nie wyłącza obowiązku zapłacenia innych danin publicznych związanych z dokonywaniem sprzedaży  na mocy ustawy zwolnieni są jedynie podatnicy podatku od nieruchomości w związku z podlegającymi temu podatkowi przedmiotami opodatkowania położonymi na terenie targowiska.
Przez targowisko należy rozumieć wszelkie miejsca gdzie prowadzony jest handel, także targowiska zadaszone oraz hale targowo-wystawowe. Podstawa opodatkowania nie występuje w tej konstrukcji. Stawki są wyrażone kwotowo (dzienne kwoty podatku), ustalenie ich wysokości należy do rady gminy, z tym że ustawa określa maksymalny pułap stawki za dzień. Rada gminy określa zasady ustalania, poboru i terminu płatności. Do rady gminy należy również zarządzenie poboru opłaty w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz