opłata targowa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
opłata targowa - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Opłata targowa - ogólna charakterystyka, elementy konstrukcyjne.
Art. 15, 16 ustawy i podatkach i opłatach lokalnych.
Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.
Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel, z zastrzeżeniem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw.
Jest to jednak typowy podatek. Wskazuje na to m.in. fakt pobierania niezależnie od opłat za korzystanie z infrastruktury targowiska. Jej uiszczenie nie zwalnia z obowiązku uiszczania innych należności podatkowych.
Opłatę powinno się pobierać tylko raz (jeśli osoba prawna działa na targowisku przez kilku pracowników, to opłatę pobiera się raz od któregokolwiek pracownika - przedstawiciela danej osoby prawnej). Podatnikiem jest bowiem osoba prawna, nie pracownicy
Opłatę można pobierać na targowiskach prywatnych jak i komunalnych. Można ją pobierać nawet w miejscach do handlu nie przeznaczonych.
Zwalnia się od opłaty targowej podmioty, które dokonują sprzedaży w budynkach lub ich częściach, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, wystaw, aukcji. Nie można więc pobierać opłaty od handlującego w sklepie, który jest częścią budynku.
Stawki opłaty ustala rada gminy z uwzględnieniem stawki maksymalnej określonej w ustawie. Obecnie maksymalna dzienna kwota to 597,86 zł dziennie, jednak zazwyczaj nie przekracza 5-25 zł dziennie.
Zwolnione od tej opłaty są podmioty, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z nieruchomościami położonymi na targowiskach. Nie pobiera się więc opłaty od właścicielu lub dzierżawców straganów.
Rada gminy może ustanowić inne zwolnienia od tej opłaty.
Najczęściej pobierają ją inkasenci, których funkcję pełnią osoby prowadzące targowisko. Można ją jednak pobierać w inny sposób.
Rady gmin nie mogą podejmować uchwał, gdzie wprowadza się abonamenty jako formę opłacania opłaty targowej z góry. Nie można bowiem pobierać opłaty przed powstaniem obowiązku uiszczenia.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz