Opakowalnictwo notatki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2373
Wyświetleń: 6720
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opakowalnictwo notatki - strona 1 Opakowalnictwo notatki - strona 2 Opakowalnictwo notatki - strona 3

Fragment notatki:Opakowalnictwo w ujęciu systemowym oraz jego związki z innymi dyscyplinami naukowymi według propozycji Japońskiego Instytutu Opakowań
a)Socjologia opakowań (społeczne aspekty opakowań):
-inżynieria środowiska, zarządzani, psychologia społeczna, informatyka
b) Materiałoznawstwo opakowań:
-inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna
c) Technologia pakowania:
-technologia żywności, mikrobiologia, informatyka, logistyka, chemia, fizyka, farmacja, mechanika, elektrotechnika, ergonomia, technologia chemiczna, psychologia
Nowym obszarem opakowalnictwa zaproponowanym po raz pierwszy w literaturze światowej jest socjologia opakowań, czyli problematyka społecznych aspektów opakowań. Obszar tej problematyki ujęty jest w dwie główne grupy tematyczne, a mianowicie:

Funkcje pełnione przez opakowania
Opakowania winny pełnić funkcję:
Ochronne, obejmujące relacje makro środowisko- opakowanie – mikro środowisko wewnątrz opakowania,
Logistyczne, obejmujące relacje opakowania z innymi elementami w systemach związanych z jego przemieszczaniem w łańcuchach magazynowo- transportowych,
Promocyjne, obejmujące wszystkie aspekty, które sprawiają, że opakowany produkt jest atrakcyjny dla konsumentów,
Ekologiczne, obejmujące wszystkie aspekty, które sprawiają, że opakowanie jest zdolne do zaspokojenia ekologicznych potrzeb użytkowników i konsumentów w całym cyklu życia zapakowanego produktu,
Ekonomiczne, obejmujące relacje kosztów opakowania i produktu, a także kosztów w całym cyklu życia zapakowanego produktu aż do zakończenia cyklu życia opakowania.

Opakowalnictwo
Małgorzata Lisińska- Kuśnierz 8 wykładów Ostatni krótki
3.10.2012 pierwszy wykład
Propedeutyka opakowalnictwa
Inżynieria materiałów opakowaniowych i opakowań
Technologia wytwarzania i zadrukowywania poszczególnych rodzajów opakowań
Badanie i ocena jakości materiałów opakowań
Techniki i systemy pakowania
Opakowania i odpady opakowaniowe >>> 14.11 wykład zapraszany o odpadach
Kierunki rozwoju opakowalnictwa
Bibliografia:
-Lisińska-Kuśnierz M, UcherekPodstawy opakowalnictwa towarów (1-9, 12,13)
-Lisińska, Ucherek Współczesne opakowania ( roz 1,3)
-Lisińska- Kuśnierz Badanie i ocena jakości materiałów opakowaniowych i opakowań jednostkowych (roz. 1-6)
M. Lisińska - Kuśnierz
Społeczne aspekty w opakowalnictwie UEK Kraków 2012
4.1, 4.2
Na egzaminie będą zagadnienia … z wykładów a nie z książki, bo w książce jest przestarzale Egzamin w środę 6.02.2013 13:05 + wpis z ćwiczeń
Pisemny, 3 pytania, 1,5h
3.10.2012 pierwszy wykład Propedeutyka opakowalnictwa
Rozwój opakowalnictwa jako nauki
Główne obszary wiedzy z zakresu opakowalnictwa
Kształcenie specjalistów w zakresie opakowalnictwa w Polsce Ad1
Opakowalnictwo jako dyscyplina uległo w ostatnim okresie istotnym zmianom, do końca ubiegłego stulecia opakowalnictwo uważane było z naukę, sztukę i technologię ochrony produktów przed negatywnym wpływem zewnętrznych i inherentnych czynników środowiska.
Technologia w zakresie ochrony pakowanych produktów miała charakter aplikacyjny w oparciu o elementy takich dyscyplin naukowych jak: chemia, fizyka, biologia i matematyka.
Na początku XXI wieki nastąpiła znacząca zmiana w podejściu do opakowalnictwa jako nauki. W nowo zarysowujących się trendach rozwoju opakowań znaczenia nabrały aspekty środowiskowe, wpływ globalizacji i koniunktury w światowej gospodarce, rozwój innowacyjności oraz wzrost potrzeb i wymagań konsumentów.
Autorytety naukowe wśród nich A.Brody I K Marsh zaproponował nowy paradygmat tw

(…)

… zapakowanego produktu aż do zakończenia cyklu życia opakowania.
Podział powyższy nie jest podziałem dychotomicznym, ponieważ funkcji tych nie da się oddzielić. Należy je rozpatrywać kompleksowo w ich wzajemnym związku, poprzez takie elementy jak: liczba stopni pakowania, wielkość opakowań, dobór konstrukcji opakowań, przygotowanie produktu do pakowania, właściwości materiałów opakowaniowych i opakowań…
… (planowanie produktu, badanie potrzeb rynku, merchandising, projektowanie opakowania i tworzenie wizerunku produktu)
Ekonomika pakowania (analiza kosztów, ekonomika dystrybucji, produktywność, zapewnienie jakości)
Własność intelektualna (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe oraz systemy i procedury wdrożeniowe)
W modelu tego ujęcia opakowalnictwa wskazano na związki obszaru socjologii…
… bakteryjnym. Opakowanie bezpośrednie może być źródłem zanieczyszczenia produktu m.in.:
Metalami szkodliwymi dla zdrowia, pochodzącymi, np. z barwników czy farb drukarskich,
Pozostałościami niespolimeryzowanych monomerów, np. chlorkiem winylu, styrenem, w wyniku niecałkowitego przereagowania monomeru podczas produkcji polimeru,
Substancjami pomocniczymi, takimi jak, np. katalizatory, stabilizatory, zmiękczacze, przeciwutleniacze i innymi używanymi w procesie produkcji
Wiele z tych substancji oddziałuje toksycznie, a ponadto powoduje zmiany cech sensorycznych pakowanych produktów. Opakowania tych produktów spełniać muszą specjalne wymagania higieniczno- sanitarne. Powinny być one wykonane z materiałów …
Ciąg dalszy na następnym wykładzie 24.10.2012 - wyk. 4
Wymagania techniczne w zakresie właściwości…
…, przydatność do recyklingu, kompostowania, odzysku energii, podatności do wielokrotnego użycia, zawartości w materiale opakowaniowym chromu, kadmu, ołowiu )składników, które mają wpływ na bezpieczeństwo człowieka i środowiska) >> Dyrektywa opakowaniowa, ustawa (…) i zharmonizowane normy.
Wartość ekonomiczna - opakowanie ma być tak dobrane, aby nie dopuścić do powstawania jakichkolwiek strat w czasie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz