Ograniczenie wolności gospodarczej na podstawie postępowania przemysłowego z 1927 roku-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ograniczenie wolności gospodarczej na podstawie postępowania przemysłowego z 1927 roku-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Ograniczenie wolności gospodarczej na podst. p. przemysłowego z 1927 roku 3 rodzaje ograniczeń: 1)osobowe 2)reglamentacyjne 3)policyjne ad. 1. były to wymagania dot. samej osoby prowadzącego działalność, takie jak np. posiadanie odpowiednich zezwoleń, obywatelstwo (cudzoziemcy- zasada wzajemności) ad.2. 3 rodzaje przemysłu: a) ze stałą siedzibą; w obrębie tego: -przemysł wolny- działalność zgłaszano staroście, milczenie przez 2 mies. oznaczało zgodę; przepisy zachowały aktualność do 1972 r. -przemysł koncesjonowany- należy nadmienić, że Rada Ministrów mogła rozszerzać zakres działalności objętej koncesją (w drodze rozporządzenia), jak i wyłączać poszczególną działalność spod jej wymogu -rzemiosło-przemysł wykonywany systemem niefabrycznym; wymóg posiadania karty rzemieślnika (stanowiła ono zarówno wykonywania rzemiosła, jak i potwierdzenie spełnienia wymogów do jego wykonywania; decyzja konstytutywna) b)przemysł okrężny- np. domokrążcy; wymóg osobistego wykonywania c) targi gminne ad. 3 Różnego rodzaju ograniczenia celne, wymogi bezpieczeństwa etc.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz