Ogólna charakterystyka przestępstw skarbowych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogólna charakterystyka przestępstw skarbowych - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Ogólna charakterystyka przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeciwko obowiązkom podatkowym oraz rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji
Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach
Obowiązek podat­kowy nie obejmuje obowiązków o charakterze instrumentalnym
Ograniczenie zakresu sto­sowania przepisów Rozdziału 6 KKS poprzez wyłączenie tych zachowań, które pomimo że pozornie naruszają określoną normę sankcjonowaną, to jednak brak w nich ataku na dobro prawne. Przedmiotem penalizacji w Rozdziale 6 KKS są naruszenia wszelkich obowiązków po­datkowych, tzn. zarówno tego podstawowego (który jest jeden), jak i in­strumentalnych.
Przepisy Rozdziału 6 („podatkowego") KKS, służą ochronie zespołu zróżni­cowanych dóbr i interesów prawnych związanych w jakiś sposób z interesem fiskalnym wierzyciela podatkowego .
W sferze prawa podatkowego tymi dobrami prawnymi będą:
mienie wierzyciela podatkowego, które chronione jest przede wszyst­kim przez przepisy określające te typy czynów, które polegają na na­rażeniu podatku na uszczuplenie (zob. art. 53 § 27-29 KKS), jak np. art. 54-56 § 1-3, art. 76, 76a, 77 i 78 KKS
wiarygodność dokumentacji podatkowej, znaków skarbowych itp. chroniona zwłaszcza przez przepisy określające typy fałszerstw podat­kowych, jak np. art. 59, 62 § 2 czy art. 67 KKS
zasady dokumentowania i ewidencjonowania zdarzeń dla celów podat­kowych oraz składania wymaganych informacji organom skarbowym, chronione przez takie przepisy, jak np. art. 60, 61, 80 i 80a KKS,
zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników chronione przez przepis art. 81 KKS,
prawidłowość kontroli chroniona przez przepis art. 83 KKS,
instytucja dotacji i subwencji oraz zasady ich rozliczania chronione przez przepis art. 82 KKS
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz