Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe - Odpowiedzialność nieograniczona

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe - Odpowiedzialność nieograniczona - strona 1 Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe - Odpowiedzialność nieograniczona - strona 2 Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe - Odpowiedzialność nieograniczona - strona 3

Fragment notatki:

Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe W zakres spadku wchodzą nie tylko aktywa, ale także pasywa - długi spadkodawcy, które wraz z dziedziczeniem przechodzą na jego spadkobierców, którzy stają się za nie osobiście odpowiedzialni . W historycznym rozwoju prawa spadkowego wykształciły się dwie przeciwstawne zasady co do zakresu odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe: Zasada nieograniczonej odpowiedzialności za dług - spadkobierca odpowiada za długi spadkodawcy w pełnej wysokości, a zatem odpowiada całym swoim majątkiem - zarówno nabytym od spadkodawcy jak i tym, który posiadał przed dziedziczeniem. Konstrukcja ta jest korzystniejsza dla wierzycieli długów spadkowych. Zasada ograniczonej odpowiedzialności za dług - spadkobierca odpowiada za długi spadkowe jedynie do pewnej określonej wysokości, przy czym możliwe są dwa rodzaje ograniczeń - konstrukcja ta jest korzystniejsza dla spadkobiercy , bo odpowiada on jedynie do wartości spadku.: Ograniczenie przedmiotowe - spadkobierca odpowiada za długi w pełnej wysokości, ale tylko przedmiotami, które należą do spadku ( cum viribus hereditatis ) Ograniczenie podmiotowe - spadkobierca odpowiada za długi spadkowe całym swoim majątkiem, ale tylko do wysokości aktywów spadku, czyli do wartości tzw. stanu czynnego spadku ( pro viribus hereditatis ). W obecnych systemach prawnych te zasady funkcjonują obok siebie, przy czym zasadą jest nieograniczona odpowiedzialność, a odpowiedzialność ograniczona występuje w sytuacjach przewidzianych w ustawie. Problem ten co do zasady nie dotyczy systemów(np. common law) gdzie spadek nie przechodzi automatycznie na spadkobierców - w takim wypadku zarządca spadku odpowiada za długi do wysokości spadku, a dopiero w momencie jeśli pozostaną jakieś aktywa to przekazuje je spadkobiercom. Zasady odpowiedzialności w prawie polskim Odpowiedzialność za długi spadkowe jest oparta w Polsce na trzech zasadach : Regułą jest odpowiedzialność nieograniczona - w wypadku prostego przyjęcia spadku, a także na skutek fikcji prostego przyjęcia spadku, kiedy spadkobierca nie złoży oświadczenia woli co do przyjęcia lub odrzucenia spadku. Zasada ta obowiązuje od chwili przyjęcia spadku - złożenie oświadczenia woli lub upływ terminu do złożenia takiego oświadczenia. Od chwili przyjęcia spadkobierca odpowiada całym swoim majątkiem bez względu na to, czy jego odpowiedzialność jest ograniczona czy nieograniczona - nawet w wypadku ograniczenia odpowiedzialności jest to ograniczenie do wartości spadku( pro viribus hereditatis ). Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność solidarną - zasada ta przestaje obowiązywać po przeprowadzeniu działu spadku, kiedy ustaje wspólność majątku spadkowego.

(…)

…).
1972 uchwała 7 sędziów SN - w szczególnie wyjątkowych wypadkach możliwe jest ograniczenie, a nawet wyłączenie odpowiedzialności spadkobiercy ze względu na ZWS zwłaszcza w stosunku do spadkobierców nieświadomych konsekwencji prawnych swojego zachowania. Na podstawie art. 5 k.c.(nadużycie prawa podmiotowego) łagodzi konsekwencje w wypadku kiedy spadek przyjęto wprost lub przyjęto fikcję prostego…
…. Odpowiedzialność do chwili przyjęcia spadku
Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca odpowiada za długi spadkowe tylko ze spadku - a więc w praktyce jest to odpowiedzialność ograniczona przedmiotowo(cum viribus hereditatis) - rozwiązanie to jest podyktowane tymczasowym charakterem nabycia spadku do momentu jego przyjęcia(może go jeszcze odrzucić). W tym okresie istnieją zatem dwie masy majątkowe - majątek spadkowy oraz majątek osobisty spadkobiercy. Konsekwencją tej konstrukcji jest to, że wierzyciele spadku mogą się zaspokajać jedynie z majątku spadkowego, a nie z majątku spadkobiercy. Nawet po przyjęciu spadku wierzyciel osobisty tylko jednego ze współspadkobierców nie może prowadzić egzekucji ze spadku do czasu przeprowadzenia działu spadku, bo nie uzyskałby wymaganego przez k.p.c. tytułu egzekucyjnego przeciwko…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz