Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego-opracowanie - strona 1 Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego-opracowanie - strona 2 Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego: Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia długów związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, pozostawiając tę kwestię literaturze, orzecznictwu i ustaleniom czynionym w każdym indywidualnym przypadku. Chodzi tu o wszystkie długi, których powstanie pozostaje w ścisłym związku prawnym lub gospodarczym z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, a nadto wynikają ze stosunków prawnych, których podmiotem był spadkodawca. 1. Zasady odpowiedzialności za długi spadkowe związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego obowiązujące przed wejściem w życie wyroku TK z dnia 31 stycznia 2001 r. Zasady odpowiedzialności za długi związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego przedstawiają się w sposób odmienny od zasad ogólnych przede wszystkim wówczas, gdy krąg spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne nie pokrywa się z kręgiem spadkobierców dziedziczących cały spadek. Jeżeli oba kręgi są identyczne, jedyna odrębność polega na odmiennym ukształtowaniu proporcji odpowiedzialności za długi po dziale spadku, i to tylko o tyle, o ile w toku działu spadku spłaty należne spadkobiercom nie otrzymującym gospodarstwa rolnego w naturze zostaną obniżone. Jeżeli oba kręgi różnią się od siebie, odstępstwa od zasad ogólnych są znacznie dalej idące. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność za długi do działu spadku, spadkobierca, który nie dziedziczy gospodarstwa rolnego, nie wstępuje ani w prawa majątkowe zaliczone do tego gospodarstwa, ani w obowiązki majątkowe związane z jego prowadzeniem. Nie staje się więc dłużnikiem z tytułu długów związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Nie odpowiada za te długi nie tylko do chwili przyjęcia spadku, ale i po przyjęciu. Należy mieć jednak na uwadze, że do chwili przyjęcia spadku wszyscy wierzyciele spadku mogą dochodzić zaspokojenia swych należności ze wszystkich przedmiotów wchodzących w skład spadku, ergo wierzyciele z tytułu długów związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego mogą skierować egzekucję do przedmiotów spadkowych niezaliczanych do gospodarstwa rolnego. Wierzyciele to uprawnienie zachowują i po przyjęciu spadku, tak długo, jak długo spadek stanowi masę majątkową w pewnym stopniu odrębną (tj. do działu spadku). Jeżeli jednak wierzyciele długów związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego uzyskali zaspokojenie z przedmiotów niezaliczanych do gospodarstwa rolnego, spadkobierca, który gospodarstwa nie dziedziczy, ma roszczenie zwrotne do spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne. W dawnym stanie prawnym mogła zdarzyć się sytuacja, że spadkobierca, który nie dziedziczył gospodarstwa rolnego ponosił odpowiedzialność za długi związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i vice versa. Spadkobierca, który dziedziczy gospodarstwo rolne, staje się dłużnikiem z tytułu długów związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i od chwili przyjęcia spadku odpowiada za te odpowiada za te długi całym swoim majątkiem (nieograniczenie lub z dobrodziejstwem inwentarza). Odpowiedzialność współspadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne jest w tym zakresie, aż do chwili działu spadku, solidarna. Odpowiedzialność za długi spadkowe związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego ponosi od chwili działu spadku spadkobierca, któremu to gospodarstwo przypadło oraz spadkobiercy otrzymujący od niego spłaty. W dawnym stanie prawnym mogła więc zdarzyć się sytuacja, iż nie wszyscy spadkobiercy powołani na zasadach ogólnych ponosili odpowiedzialność

(…)

… stycznia 2001 r.:
Zasadniczy problem dotyczy stosowania art. 1081 k.c, czyli szczególnych zasad odpowiedzialności za długi spadkowe związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, w sytuacji gdy spadek otwarł się po 14 lutego 2001 r. Dziedziczenie gospodarstwa rolnego poddane wszak zostało co do zasady ogólnym przepisom prawa spadkowego, jednak niektóre szczególne rozwiązania dotyczące gospodarstw rolnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz